Vrijwilligers voor de (groene) klusgroep gezocht
Golfbaan Heelsum 9

Het is veel leden al eerder opgevallen, en werd nog eens onderstreept door baanarchitect Steve Marnoch bij zijn jaarlijkse baaninspectie: de landschappelijke elementen van onze baan vragen meer aandacht en onderhoud. In heidestroken beginnen braamstruiken en vogelkers op te komen (foto links), sommige heidestroken zijn uit hun krachten gegroeid (foto rechts) of door de hete zomers afgestorven, ontsierend onkruid steekt steeds meer de kop op.

Het onderhoudscontract met De Enk voorziet maar beperkt in het onderhoud van de ‘natuur rough’. Hoewel De Enk er wel werk aan verzet, zou het kostenverhogend werken om het contract zodanig uit te breiden dat deze taken structureel worden uitgevoerd. Bovendien is voor dit soort onderhoud geen specifieke deskundigheid nodig. Met basale tuiniervaardigheden en enthousiasme voor groenonderhoud (‘lekker buiten bezig zijn’) kom je al een heel eind.

De club wil graag de bestaande klusgroep uitbreiden, met leden die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling en instandhouding van onze mooie open heidebaan. Een paar keer per maand willen we ons een ochtend richten op wieden, rooien, snoeien en dergelijke. En mogelijk ook af en toe, met deskundige begeleiding, heide verplaatsen. Na gedane zaken evalueren we met een drankje in het clubhuis de resultaten van de dag. De leden van de klusgroep mogen uiteraard zelf bepalen met welke frequentie ze meedoen.

Heb je interesse om aan de groene klusgroep deel te nemen? Geef je dan op met een e-mail aan Sietse Brouwer (sietse.brouwer@kpnplanet.nl). Het wordt vast gezellig, en de club zal je erkentelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *