Handicap, WHS en Q-kaarten

Handicap

Een golf handicap is een term die de speelsterkte van een golfer aangeeft. Het toont aan hoeveel slagen de speler gemiddeld nodig heeft om 18 holes te spelen boven de par van de baan. De hoogste handicap is 54. Als amateur speler stelt een golf handicap je in staat om tegen elke andere speler, elk vaardigheidsniveau, op elke baan te spelen en een redelijke kans te hebben om tegen elkaar te concurreren. De handicap van elke speler is een maat voor het aantal extra ‘slagen’ boven par dat ze op een baan verwachten te nemen.

De handicap maakt het mogelijk dat spelers van verschillende niveaus met gelijke kansen tegen elkaar kunnen spelen. Iemand met een hogere handicap krijgt namelijk meer slagen voor dezelfde hole. Bijvoorbeeld, als je handicap 10 is, dan krijg je 10extra slagen boven de par van de baan. Als je handicap 40 is, dan krijg je 40 extra slagen boven de par van de baan.

Bij een handicap hoort ook een “playing handicap”. Dit is het aantal slagen dat je krijgt op een specifieke baan. Je playing handicap varieert per baan, omdat niet elke baan even moeilijk of makkelijk is. Zo kan het zijn dat je met handicap 19,3 op de ene baan 20 slagen krijgt en op de andere baan 22 slagen.

Om een golf handicap te krijgen, moet je eerst golflessen nemen bij een golfprofessional en een golfbaanpermissie halen. Daarnaast moet je ook een regelexamen afleggen en de golfregels leren. Vervolgens kun je qualifying kaarten spelen op banen waar je baanpermissie hebt. Bij het behalen van 36 stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes, of 19 punten of meer bij een ronde van 9 holes, krijg je handicap 54 of lager. Je kunt je handicap verlagen door meer qualifying kaarten te spelen en beter te scoren dan je handicap aangeeft.

Hoe meer qualifying kaarten je speelt des te meer klopt het  gemiddelde van je handicap.

Hoe wordt de handicap bepaalt: Het World Hadicap System (WHS)

Na het lopen van een qualifying kaart wordt je WHS-handicap opnieuw berekend uit de beste 8 scores van de laatste 20 kaarten.
Soms wordt een ronde gespeeld onder omstandigheden die niet “normaal” zijn, bijvoorbeeld bij extreem slechte of goede weersomstandigheden. In dat geval kan, ter compensatie, een correctie plaatsvinden. Deze zogenaamde PCC (Playing Condition Calculation) wordt elke nacht automatisch berekend voor elke kleur tee van elke baan. Dat is de reden dat je pas de volgende ochtend je definitieve nieuwe handicap ziet.

Het World Handicap Systeem zorgt ervoor dat:

 • Golfers van verschillende niveaus uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld.
 • Alle spelers (ook uit de EGA-handicapcategorie 4,4 en lager) qualifying ronden met vrienden kunnen spelen. Ook kan iedereen meedoen aan 9-holes qualifying wedstrijden.
 • Er één standaard is , die over de hele wereld geldend is.
 • Het eenvoudiger wordt om golfdata uit verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken en te evalueren.

Meer informatie over het WHS systeem vind je hier  

Het spelen van een Qualifying kaart

Bruto score
Bij het WHS-systeem noteer je per hole het aantal slagen dat je nodig had om uit te holen. Dit is je bruto score voor die hole.

Netto dubbel bogey
Heb je op een hole zoveel slagen dat je geen stablefordpunten meer kunt halen, dan noteer je voor deze hole een netto dubbel bogey. Deze is gelijk aan de par van de hole + 2 + je handicapslagen op deze hole. Je kunt ook simpelweg een hogere score, bijvoorbeeld 10 of 11 slagen, noteren. Het WHS-systeem berekent dan automatisch je netto dubbel bogey score.

Aangepaste bruto score
De optelsom van alle bruto scores en netto dubbel bogey scores is je Aangepaste bruto score voor die dag.

Registreren qualifying kaart

Q-kaart bij Heelsum of op een andere Nederlandse baan
Het aanmelden van een qualifying kaart en het invoeren van de resultaten kan:

 • Via de Kiosk
  Een speler kan zich via een van de zuilen in de entreehal voor een Q-kaart aanmelden. Leden van GC Heelsum melden zich aan met hun lidcode, overige spelers kunnen hun NGF-pas gebruiken. De sticker die na aanmelding verschijnt wordt geplakt op de scorekaart.
  Na beëindiging van de ronde kunnen alleen leden hun scores invoeren en de volledig ingevulde scorekaart thuis bewaren. Overige spelers voeren de scores in bij hun home-course.
 • Via de Egolf4U app
  Deze app is te bereiken in je browser op je telefoon via m.eg4u.nl.
  In je telefoon kan op afslag van de eerste hole worden aangegeven dat er een Q-kaart wordt gelopen. De marker die expliciet moet worden opgegeven met de lidcode of alle gegevens incl. emailadres krijgt na afloop een mail ter accordering.
  Je moet wel een fysieke score kaart hebben en die tijdens de ronde invullen.
  Na beëindiging van de ronde worden de scores van de fysieke kaart overgenomen in de app en wordt de ronde afgerond. De marker moet dan nog zijn akkoord geven via het mailbericht. De scores worden direct doorgevoerd in het handicapsysteem.
 • Via de GOLF.NL app
  In je telefoon kan op afslag van de eerste hole worden aangegeven dat er een Q-kaart wordt gelopen. De marker (die expliciet moet worden opgegeven) moet dan ook als vriend in de app staan en dus zelf ook de app hebben.
  Je moet wel een fysieke score kaart hebben en die tijdens de ronde invullen.
  Na beëindiging van de ronde worden de scores van de fysieke kaart overgenomen in de app en wordt de ronde afgerond. De marker moet dan nog zijn akkoord geven in zijn eigen Golf.NL app. De scores worden direct doorgevoerd in het handicapsysteem.

Q-kaart op een buitenlandse baan
Een kaart gelopen in het buitenland kun je op dezelfde wijze invoeren. Je moet daarbij wel de PCC (Playing Condition Calculation) opgeven.

FAQ World Handicap Systeem

1. Dit kan inderdaad gebeuren. Je handicap wordt niet meer bepaald door het aantal stableford punten maar door het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20. Het kan dus zijn dat je een goede ronde loopt, maar ‘aan de achterkant’ er een nog betere ronde wegvalt. En dan gaat je handicap toch omhoog. Waarschijnlijk is dat hier gebeurd.
Het blijft zo dat hoe meer kaarten je inlevert hoe beter je handicap aansluit bij je werkelijke spelniveau. Het blijft ook zo dat je handicap jouw potentiële spelniveau weergeeft en niet gewoon een gemiddelde. Ook dat is niet veranderd.

Voordat de laatste kaart werd gespeeld waren dit de dagresultaten en de laagste 8 zijn gekleurd.

Nu komt er een kaart bij van 31 maart met dagresultaat van 25,6. Daarbij valt de kaart van 2 juni 2020 met een dagresultaat van 24,3 eraf.

 

Er zijn twee mogelijkheden waarom je HCP omhooggaat na een ronde waarin je goed hebt gespeeld.

Daarvoor is het eerst nodig dat ik je wat vertel over het WHS systeem.
Het WHS systeem werkt niet meer met stablefordpunten maar met een dagresultaat. Het dag resultaat is het aantal slagen dat je nodig zou hebben gehad op een standaard baan van 18 holes.
Dus elke score die je maakt wordt teruggerekend naar een 18 holes standaard baan.

Het gemiddelde van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 scores bepaalt je handicap.

Heb je een goede score als 20e staan dan valt die weg bij een nieuwe kaart. Is de nieuwe kaart slechter dan de weggevallen kaart dan gaat je hcp omhoog (zie ook vraag 3).

Verder is het zo dat als je 9 holes loopt de tweede negen wordt gerekend als netto par plus 1. Dat is anders dan vroeger in het oude systeem toen er 18 stablefordpunten werden bijgeteld al compensatie voor de tweede negen. Nu worden er nog maar 17 punten bijgeteld en moet je op de eerste negen 19 stablefordpunten halen.

Als je een home course hebt die niet GCHeelsum is, dan wordt je handicap bijgehouden door je homecourse. Alle kaarten moeten dan ook daar worden ingevoerd. Jijbent zelf verantwoordelijk dat ook bij de andere vereniging de juiste handicap wordt geregistreerd.
Op dit moment gaat dat nog niet automatisch. IN de toekomst wordt een en ander gekoppeld op basis van het GSN nummer. Een uniek nummer dat wordt gekoppeld aan een golf(st)er.

Om deze koppeling tot stand te kunnen brengen is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens bij beide verenigingen exact gelijk zijn. Als bij de ene vereniging je voorletters anders zijn dan bij de andere vereniging dan wordt al geen match meer gevonden.

In de eerste plaats verstuurt het systeem een mail naar het bekende email adres zoals in het systeem staat. Laat daarom de marker ook kijken in de spam.
Ten tweede blijkt dat veel markers worden opgegeven met hun volledige naam en niet met hun  lidcode. De lidcode is essentieel om het juiste email adres te kunnen vinden.

Zorg er dus altijd voor dat het emailadres bekend is. Bij een marker die geen lid is van onze vereniging, voer je ook zijn email adres in.

Je hebt 9 holes Helsum gelopen en met een stableford score van 17 punten.
Het WHS systeem rekent niet meer met Stableford punten maar met aantal slagen. Je had op Helsum 50 slagen nodig.
Deze slagen worden omgerekend naar een 18 holes score op een standaard baan.
In de eerste plaats wordt je aantal slagen over de eerste negen verhoogd met een netto score +1 over de tweede negen. De netto score in jouw geval is 35+14+1 (par van de baan + phcp + 1)
Deze score wordt volgens een formule omgerekend
(113 / slope rating) * (Aangepaste bruto score – Course rating – PCC) = Dagresultaat
Die dag was de PCC -0,5 wat de volgende dag te zien is bij je kaart
(113/124)*(100-71,2+0,5)=26,7
Dit komt dus overeen met het resultaat dat jij ook aangeeft.