Privacy en cookies

Privacy en Cookie beleid

Privacybeleid en verklaring

Privacyverklaring Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum verstrekt. Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Uw e-mail-adres
 • Uw IP-adres
 • Uw golfbondregistratie
 • Bankgegevens/Banknummer.

 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit golf gerelateerde dienstverlening.

Wij gebruiken u naam en e-mailadres om u op de hoogte te houden van wat er speelt bij onze vereniging en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken. Ook kunnen wij u gegevens gebruiken om u te informeren over bijvoorbeeld wedstrijdzaken en acties.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenadmin@gcheelsum.nl of u kunt dit zelf doen in uw persoonlijke omgeving van E-Golf4U. Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Stichting Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via ledenadmin@gcheelsum.nl

ww.gcheelsum.nl is een website van Stichting Golfbaan Heelsum

Vereniging Golfclub Heelsum is als volgt te bereiken:

 • Vestigingsadres: Ginkelseweg 14, 6866DZ Heelsum

 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40124550

 • Telefoon: 0317-313136

 • E-mailadres: info@gcheelsum.nl

Stichting Golfbaan Heelsum is als volgt te bereiken:

 • Vestigingsadres: Ginkelseweg 14, 6866DZ Heelsum

 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09117609

 • Telefoon: 0317-313136

 • E-mailadres: info@gcheelsum.nl

Foto's en video's

Voor de communicatie op de websites en sociale media wil Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van onze vereniging (secretaris@gcheelsum.nl). De geplaatste foto’s en video’s op de websites en sociale media van Golfbaan Heelsum/Golfclub Heelsum zullen wij dan direct verwijderen.

Verder vragen wij op het aanmeldformulier voor het lidmaatschap aan de leden of aan de ouders/verzorgers toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s voor communicatie-doeleinden.

Cookiebeleid