Van de bestuurstafel 1 juni
bestuur2

Beste leden,

Het is alweer eind mei en tijd voor een update vanuit het bestuur van onze club.

Terugblik ALV
We kijken terug op een geslaagde voorjaars-ALV, waarbij interactie met de leden en levendigheid centraal stonden. Dank aan alle deelnemers voor jullie inbreng en vertrouwen. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals de goedkeuring van de financiële jaarverslagen, hebben we het ook gehad over belangrijke thema’s zoals ‘gasten op de baan’ en ‘reglementen vanuit de NGF’. Over de veiligheid op onze drivingrange, een onderwerp dat veel aandacht vraagt, zullen extra informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Wij nodigen u uit om hieraan deel te nemen met als doel om tot weloverwogen besluiten te komen.

Heel kort een aantal terugkoppelingen vanuit ALV. Later volgt uiteraard de notulen met meer details.

  • Gasten op de baan: we hebben de data van afgelopen jaren geanalyseerd hoe gasten (greenfee, introducees) de baanbezetting beïnvloeden. Tijdens ALV hebben we hier aantal highlights uit gepresenteerd. Dat de omzet greenfee is toegenomen wordt verklaard uit verhoogde tarieven. Het aantal greenfee spelers en gastenflights is licht gedaald in 2023 en in totaal beneden de afgesproken norm
  • Opzegtermijn en inflatiecorrectie: De jaarlijkse (inflatie)correctie zal voortaan bekend worden gemaakt in september op basis van het gemiddelde inflatiecijfer over de laatste 12 maanden. Dit is vóór de jaarlijkse opzeggingsdatum van 1 oktober
  • Reglementen NGF. Dit zijn reglementen over ongewenst gedrag, matchfixing, seksueel overschrijdend gedrag. Deze reglementen zijn verplicht om over te nemen. Tijdens de ALV is hiermee akkoord gegaan.

Mocht u nog ideeën hebben over verdiepende onderwerpen op een ALV laat het ons dan vooral weten. De eerstvolgende ALV is op 12 november

Golf en voetbalvelden
Zoals sommigen van u wellicht weten, heeft er een fusie plaatsgevonden tussen voetbalverenigingen binnen onze gemeente. Dit heeft gevolgen voor de aangrenzende voetbalvelden. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zien kansen voor de club. Dat proces gaat niet snel, en met sommige andere uitdagingen die onze gemeente heeft zijn er ook vertragingen. Daar hebben we als club geen invloed op. Weet dat wij als bestuur hier actief mee bezig zijn en dat er wellicht op langere termijn mogelijkheden zijn.

Aanmeldingen en Doorstroom
Het aanmelden en doorstroom op drukke tijdstippen wordt verbeterd. Dat is onder andere met starter-marshals. Vanuit bestuur en baanmanagement dank aan deze vrijwilligers.

Met de introductie van de QR-code en het golfdashboard is het aanmelden voor een golfronde efficiënter geworden. Let op: aanmelden is noodzakelijk per persoon, niet per flight. Het huidige aanmeldpercentage van 70% kan en moet beter. Niet aangemelde spelers worden als no-show geregistreerd. We kijken hier actief naar, omdat het niet op tijd annuleren van starttijden de kans ontneemt voor andere leden om te kunnen reserveren. Als je om wat voor reden dan ook geen gebruik kunt maken van een gereserveerde starttijd is het verzoek om deze zo snel mogelijk weer vrij te geven voor andere leden.

Ready Golf

Een ander onderwerp rondom doorstroom is het “Ready Golf”. Vanuit de wedstrijdcommissie is hier ook mee bezig om het tempo bij wedstrijden te verbeteren. Maar dit principe is natuurlijk ook voor andere spelers op de baan goed. Wat houdt het in, Ready Golf?

“Bij Ready Golf pas je de volgende ‘regels’ toe. Bereid elke slag alvast voor terwijl je de bal nadert. Eenmaal bij je bal aangekomen, doe dan niet langer dan 40 seconden over je routine en je slag. Klaar om te slaan? Het wordt aangemoedigd dat je voor je beurt speelt, als het maar wel veilig en verantwoord is.”

Als u meer wilt weten over Ready Golf kijk dan eens op deze website: Ready Golf bevordert het spelplezier op de baan • Golf.nl

 

Greenkeepers in de baan

Het groeiseizoen is begonnen. Dit betekent dat onze greenkeeper van de Enk volop aan de slag zijn in de baan. Zij plannen hun werkzaamheden in het algemeen zo, dat je een greenkeeper maar een beperkt aantal keren zult tegenkomen. Zij plannen hun werkzaamheden over het algemeen “tegen de speelrichting in”. Mocht je toch een greenkeeper aan het werk tegenkomen, sla dan niet voordat je oogcontact met hem/haar hebt gehad of dat de greenkeeper overduidelijk weg is gereden. Ondanks het feit dat je als speler zelf mogelijk kunt inschatten of je slag in de buurt van de greenkeeper komt, leidt dit vaak ook tot schrikreacties bij de greenkeepers, als ze onwetend zijn van spelers in de buurt. Wij willen dat de greenkeepers hun werk veilig kunnen uitvoeren. Speel daarom niet verder, totdat er (oog)contact is geweest!

Driving Range

Op de driving range zijn nieuwe ballen in gebruik genomen. Dit zijn 80% ballen, maar voor de meeste spelers is het effect niet of nauwelijks merkbaar. Driving range ballen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op de oefenfaciliteiten. Telkens verdwijnen er duizenden ballen omdat deze gebruikt worden om te spelen in de baan, vullen van de eigen oefenballenrapers en wat dies meer zij. Dit is voor de golfschool een aanzienlijke kostenpost. Doe dit alstublieft niet. Daarnaast blijkt dat de schermen van de top tracers vaak kapot zijn. Ook dat is een aanzienlijke kostenpost. Meld schade bij de pro’s of de receptie.

Bestuursnieuws

Na zes jaar neemt Thomas Kahnt afscheid van het bestuur. We danken hem hartelijk voor zijn kennis, inzet en humor. Tegelijkertijd verwelkomen we twee nieuwe bestuursleden: René Looijschelder en Sieb Hagoort. Veel succes en plezier gewenst!

 

Tot Slot

Geniet van de baan en de gezelligheid in het clubhuis. Blijf op de hoogte van onze informatiebijeenkomsten over de veiligheid op de drivingrange en toekomstige ontwikkelingen. We hopen velen van u daar te zien!

 

Met vriendelijke groet,

Joop Verhagen, voorzitter Stichting
Carlo van Haren, voorzitter Vereniging