Vogeltelling van 18 mei
a-robin-redbreast-bird-on-a-wet-branch-2023-11-27-04-51-39-utc_kl

Vogeltelling

Telling van 18-05-2024 06:02 t/m 18-05-2024 08:33

Kilometerhok: 40-21-11 Heelsum, Gelderland
Teller: Rinus van der Molen en Nico Smeets
Radius: 687m
Track: 4206 meterkml

Op zaterdag 18 mei 6 uur in de vroegte de jaarlijkse vogeltelling in de baan gehouden. De baan was in dichte mist gehuld, vogelgeluiden kwamen gedempt door. Direct werden wij in de airborne lus verwelkomd  door de fitis en tjiftjaf, die ook  in het verdere verloop van de baan regelmatig hoorbaar waren. Ook weer de roodborsttapuit, m.n. een mannetje parmant zittend in de top van een gaspeldoorn. De braamsluiper, moeilijk te zien, maar bij de volkstuintjes volop te horen.   

Hoewel in de baan regelmatig te zien, dit keer geen roofvogels (buizerd en torenvalk). Wel volop spreeuwen en kauwtjes en later in de ochtend de zwarte kraaien, die waarschijnlijk in afwachting waren van de golfers met hun proviand in de tas. 

Er werden 36 verschillende vogels gespot, een aantal dat de laatste jaren van vogeltellingen aardig de soorten bij ons in de baan weergeeft.

Zie onderstaand overzicht met waargenomen aantallen.

 


Soort

 

 1 

Blauwe Reiger

14

Boerenzwaluw

2

Boomkruiper

2

Boompieper

2

Braamsluiper

1

Ekster

9

Fitis

2

Geelgors

6

Grasmus

Grauwe Gans

2

Grauwe Vliegenvanger

1

Groenling

2

Grote Bonte Specht

2

Heggenmus

1

Holenduif

2

Houtduif

2

Huismus

14

Kauw

11

Koolmees

1

Kuifmees

6

Merel

2

Pimpelmees

3

Putter

3

Roodborst

2

Roodborsttapuit

21

Spreeuw

9

Tjiftjaf

3

Tuinfluiter

2

Veldleeuwerik

8

Vink

Wilde Eend

4

Winterkoning

3

Witte Kwikstaart

3

Zanglijster

15 

Zwarte Kraai

6+

Zwartkop