Nieuws van de bestuurstafel – Wedstrijdkalender
13
 
Op de afgelopen ledenvergadering is door een groep bezorgde leden een petitie ingebracht om de wedstrijdkalender te verruimen en terug te brengen tot het niveau van 2022.

De bestuursreferenten Carlo van Haren en Thomas Kahnt hebben kortgeleden met een afvaardiging van de initiatiefnemers van deze petitie in aanwezigheid van de wedstrijdcommissie overleg gepleegd.
Uitgangspunt voor de vermindering van wedstrijdtijden is de mate van (on)tevredenheid over beschikbare starttijden bij onze leden. De resultaten worden gemeten in de Players 1st ledenenquête en het bestuur wenste een verbetering van deze score mede te bereiken door een aantal aanpassingen in de wedstrijdkalender door te voeren.

Voorafgaand aan de veranderingen is met de wedstrijdcommissie gesproken waar ruimte gewonnen kan worden. Hieruit is de wedstrijdkalender 2023 ontstaan met:
  • B-categorie bij de clubkampioenschappen vervallen
  • Clubkampioenschappen volwassenen en senioren op hetzelfde weekend
  • Maandbekers naar 2 in plaats van 3 lussen
  • Geen teamwedstrijd
De Paasbeker is eenmalig niet doorgegaan als gevolg van een extra NGF-competitieteam op zondag. De verwachting is dat de Paasbeker weer op de kalender staat in 2024 aangezien de NGF-competitie wijzigt.

De initiatiefnemers merkten terecht op dat de communicatie omtrent de veranderde wedstrijdkalender beter had gekund. Daarnaast stelden zij voor dat het spelen in minder ‘prime time’ uren ook ruimtewinst kan opleveren. Het bestuur neemt zich de feedback zeer ter harte.

Begin juni was de beperking m.b.t. de maandbekers weer herzien omdat dit bij veel wedstrijdspelers de grootste knelpunt bleek. De wedstrijdcommissie kan binnen de beschikbare starttijden bij een maandbeker het aantal deelnemers per categorie zelf wijzigen als blijkt dat voor de een of andere categorie meer of minder animo is.

Het bestuur zal de kalender in het najaar wederom met de wedstrijdcommissie evalueren en de uitkomsten van de ledenenquête daarin meenemen. Wij verwachten de leden in de vergadering van november een terugkoppeling te kunnen geven op de petitie.

Het bestuur benadrukt dat zij de interesses van álle leden zo goed als mogelijk wil waarborgen. In het bijzonder als het gaat om de verdeling van de baancapaciteit in vrije- en wedstrijdtijden.

Volgende maand komt in het nieuws van de bestuurstafel een bezettingsoverzicht van leden en gasten aan bod.

Wilt u reageren naar aanleiding van dit bericht, stuur dan een mail naar bestuur@gcheelsum.nl