Nieuws van de bestuurstafel – Highlight vd ALV
A Man Working At An Office Desk

Afgelopen maand heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden. We zijn verheugd over de grote opkomst en de interacties met de leden. Voor degenen die er niet bij konden zijn, zijn de stukken online beschikbaar op onze website.

Enkele highlights van onze eigen ALV:

  • Begrotingen en bestuurswisseling: De begrotingen van de vereniging en stichting zijn gepresenteerd. De contributie voor de vereniging is onveranderd gebleven. Daarnaast heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden waarbij we Guus Pieters bedanken voor zijn inzet en Janke van de Werf verwelkomen als nieuw bestuurslid.
  • Werkzaamheden aan de baan: De baancommissie heeft een presentatie gegeven over de lopende werkzaamheden aan de baan, met bijzondere aandacht voor werkzaamheden bij de verschillende teeboxen. Meer details zijn te vinden bij nieuws van de baancommissie
  • Veiligheid en drivingrange: Dit jaar stond de veiligheid en de ontwikkeling van de drivingrange centraal. Tijdens de ALV zijn ideeën gedeeld, die het komende jaar verder worden uitgewerkt.
  • Starttijden en doorstroom in de baan: Mede naar aanleiding van de feedback vanuit onze leden en vanuit de players-1st enquêtes gaan we verbeteringen doorvoeren voor starttijden voor volgend jaar. Dit omvat onder andere aangepaste inschrijfperiodes voor wedstrijden, waardoor niet gebruikte tijden een week van tevoren weer vrijkomen voor reserveringen. Daarnaast de introductie van caddymasters/starter op drukke tijdstippen.
  • Beleidsplan: Het beleidsplan voor de komende jaren is gepresenteerd en beschikbaar op de website.

Nieuwe Jeugdcommissie:
Zoals eerder vermeld, streven we ernaar om volgend jaar meer aandacht te besteden aan onze jeugd. Zoals vermeld tijdens de ALV op 14 november, heeft de huidige jeugdcommissie besloten het stokje over te dragen aan een nieuwe commissie die met frisse ideeën en energie dit belangrijke aspect van onze club kan oppakken.

We willen onze waardering uitspreken voor de huidige jeugdcommissie, die zich soms jarenlang met toewijding heeft ingezet voor onze jeugd. Dankzij hun inzet hebben we een mooie basis om verder op te bouwen.

Oproep voor nieuwe commissieleden: We doen nu een oproep aan geïnteresseerde leden die het leuk zouden vinden om de nieuwe jeugdcommissie vorm te geven en de nieuwe lijnen uit te zetten. Het is een kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze jeugdspelers en de golfervaring voor hen te verbeteren.

De huidige commissie heeft aangegeven te zorgen voor een warme overdracht, zodat de nieuwe commissie kan profiteren van de ervaring en kennis die de huidige commissie heeft opgedaan. Samen kunnen we bouwen aan een dynamisch en stimulerend jeugdprogramma.

Indien je interesse hebt of vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze jeugd een nog betere golfervaring krijgt.

Overige werkzaamheden:
We starten met verbeteringen aan het voorterrein bij de ingang, zoals eerder aangekondigd. Onze greenkeepers krijgen een nieuw onderkomen en de varkensruggen bij de parkeerplekken worden verbeterd.
Houd de website in de gaten voor meer details over de werkzaamheden.

Digitaal:

  • Website: De laatste loodjes worden gelegd aan de nieuwe website, met aandacht voor vindbaarheid en duidelijkheid.
  • Reserveringssysteem en ledenadministratie: Het huidige systeem eGolf wordt vervangen. De werkgroep werkt aan de voorbereidingen, en we verwachten in het voorjaar over te gaan op een nieuw systeem. Verdere informatie volgt.

 Dank voor het lezen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, laat het dan weten aan het bestuur. 

Met sportieve groet,
Joop Verhagen, voorzitter Stichting
Carlo van Haren, voorzitter vereniging