Evaluatie wedstrijden leidt tot aanpassingen
poster-kies-je-tee2

De wedstrijdcommissie heeft het afgelopen wedstrijdseizoen geëvalueerd.  Tijdens het seizoen bereiken ons regelmatig kritische signalen, verbetertips en vragen. Wij zijn daar als WeCo erg blij mee omdat we onze dienstverlening naar de vereniging/wedstrijdspelers ermee kunnen verbeteren.
 
De maandbekers.
Regelmatig werd ons gevraagd of de maandbeker 1 in strokeplay kan worden gespeeld.
Een belangrijke factor om te overwegen is het gevolg voor het speeltempo. Strokeplay kan behoorlijk vertragend werken voor het tempo en daarom wordt eraan verbonden dat van geel gespeeld moet worden.
Onder de deelnemers aan de maandbeker 1 hebben we een kleine enquête gehouden naar de wenselijkheid van deze spelvorm. De reactie van de meeste respondenten was om geen strokeplay te spelen vanwege de zorgen om de speelsnelheid.
Er is daarom besloten dat de maandbeker 1 een stableford wedstrijd blijft.
 
Veel spelers hebben ons aangegeven dat de wedstrijden te lang duren. Voor de snelheid in de baan zal in 2024 extra aandacht aan het beperken van ‘slow-play’ worden besteed. Bij de indeling kijken we ook naar kruislings starten, zoals we in 2023 een aantal keren hebben gedaan. Dat beperkt de wachttijd voor de prijsuitreiking.
 
Een aanpassing in 2024 is de verdeling van de handicaps: MB1 tot 10; MB2 8-20; MB3 18 plus. Dit draagt bij aan een evenwichtiger verdeling van de deelnemers over de verschillende maandbeker categorieën. De overlap in de categorieën zorgt ervoor dat de kans groter wordt dat een speler het hele seizoen in dezelfde categorie blijft en dus meer kans maakt in de totaalscore (de beste 4 scores in 1 categorie tellen hiervoor mee).
 
Teekeuze
De teekeuze zoals hieronder aangegeven zal in 2024 (vanaf de presidentsputter) worden gehanteerd.

In het wedstrijdprogramma wordt dit ingevoerd en dan kan een speler dus wel dichterbij de hole starten, maar niet verder weg. Ook hierdoor zal het speeltempo en het spelplezier toenemen.
 
Strokeplay Clubkampioenschappen
Met het vervallen van de B-categorie is het voor hogere handicap spelers niet interessant meer om mee te doen. Dat vindt de WeCo niet goed voor het verenigingsgevoel en daarom heeft de WeCo besloten dat er bij het strokeplay kampioenschap een bruto en netto score gehanteerd wordt.  De clubkampioen blijft uiteraard de speler met de laagste bruto score. De netto score (met verrekening van handicap) is voor hogere handicappers juist wel interessant en daarvoor gelden dezelfde prijzen. Beide winnaars worden uitgenodigd voor de Heelsum Master.
 
Senioren leeftijd
Met het vervallen van de B-categorie heeft de WeCo in 2023 de seniorenleeftijd opgetrokken naar de gemiddelde leeftijd van de leden. Deze verhoging heeft voor veel vragen en opmerkingen gezorgd. De WeCo heeft geconstateerd dat dit niet echt veel voordelen heeft opgeleverd. Daarom is besloten de seniorenleeftijd voor Dames en Heren weer terug te brengen naar 50 jaar.
 
Handicap toepassing bij meerronden wedstrijden
Bij wedstrijden als bijvoorbeeld de Groene en Witte Hagedis werd bij de start de playing handicap vastgelegd voor het hele seizoen. Bij sommige spelers verandert de playing handicap significant tijdens het seizoen en dat geeft dan een ongelijk speelveld.
Vanaf 2024 speelt iedereen met diens actuele handicap. Voor teamwedstrijden zal de wijze waarop de teamhandicap berekend moet worden van tevoren duidelijk uitgelegd worden.
 
Uitleg bij wedstrijden
Bij het inschrijven voor de wedstrijden kan iedere speler de wedstrijdinformatie opvragen door op de wedstrijd zelf te klikken. Voor alle wedstrijden heeft de WeCo hierin alle relevante informatie opgenomen. Ook de selectie voor de Heelsum Master staat hierin beschreven. Als dit toch nog onduidelijk blijkt, geef dit aub door aan een WeCo-lid en dan wordt de tekst hierop aangepast.
 
Nieuwe apps
In de loop van 2024 wordt E-Golf4U vervangen door andere programma’s, waaronder een nieuwe wedstrijdmodule. Dit zal zowel voor de WeCo als voor de wedstrijddeelnemers een forse verandering zijn. De WeCo wordt getraind in deze nieuwe programma’s en spelers kunnen daarom altijd bij de wedstrijdtafel hulp vragen voor het invoeren van scores.