Vogeltelling mei 2023
European Green Woodpecker on tree

36 soorten vogels werden gezien of gehoord op 6 mei tijdens de NGF Vogeltelling

In de ochtend van 6 mei trok een tiental vogelliefhebbers de baan in om vogels te gaan spotten. De mist was nog niet opgetrokken en de vogels waren nog erg stil. Maar weldra nam het gekwinkeleer toe. De tuinfluiter en de zwartkop lieten zich horen en later kwamen daar de  fitis en de tjiftjaf bij. Vooral de fitis bleef de hele ochtend vrolijk zijn deuntje zingen. Iedereen wilde de mooi gekleurde roodborsttapuit, de geelgors en de kneu te zien krijgen. Ze lieten lang op zich wachten maar later op de ochtend kregen we ze in het vizier. De roodborsttapuit liet zich zittend in het topje van een den van alle kanten bekijken. Dat was anders met de braamsluiper die zijn naam eer aan doet. Je hoort hem wel maar je moet veel moeite doen om hem te zien te krijgen. Op het eind van de ochtend zagen we nog drie puttertjes en de groene specht. In totaal werden 36 soorten vogels geteld.  
 
Dit was het resultaat: huismus, wilde eend, zwarte kraai, blauwe reiger, fitis, tjiftjaf, pimpelmees, koolmees, roodborst, zwartkop, spreeuw, merel, tuinfluiter, vink, grasmus, braamsluiper, nijlgans, vuurgoudhaantje, zanglijster, geelgors, glanskop, Turkse tortel, houtduif, witte kwikstaart, torenvalk, heggemus, kneu, boerenzwaluw, roodborsttapuit, ekster, buizerd, winterkoning, boomkruiper, meerkoet, putter, groene specht.
Hieronder enkele plaatjes van de meest kleurrijke vogels die we zagen; met de klok mee: roodborsttapuit, kneu, putter en groene specht.

Pierre de Wit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *