Van de bestuurstafel mei
marshals

Vanuit het bestuur zijn we deze periode druk bezig met de komende ALV op 21 mei 2024. Daarin zitten uiteraard de begrotingen, maar ook voortgang op aantal plannen die uitgewerkt worden. En we hebben een aantal nieuwe voordrachten voor het bestuur, die zullen zich voorstellen tijdens de ALV

Wij hopen dat u met velen zult komen naar deze ALV. De uitnodiging met de agenda volgt snel.

De migratie naar de nieuwe systemen voor ledenadministratie, reserveringen en wedstrijden zijn nu achter ons. De afgelopen maand zijn er al een aantal verbeteringen doorgevoerd en zullen we ook beter leren gebruik te maken van de systemen.
Wel nog een verzoek aan u allen, het aanmelden voor een flight is een stuk eenvoudiger gemaakt. Met een QR-code is snel aan te melden en die codes zijn op meerdere plekken te zien. Het is wel de bedoeling dat alle leden in de flight aanmelden. Het is dus niet voldoende als een persoon dat doet.

Een belangrijke bijeenkomst is onlangs geweest met een wat grotere groep om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor verbeterde veiligheid van de drivingrange en de gevolgen daarvan voor de baan. Op de komende ALV zal hierover nog meer verteld worden.

Binnenkort komt er ook weer een enquête van Players-1ste. Een derde van de leden zal uitnodiging krijgen om deze weer in te vullen. Wij hopen dat vele van u dat zullen doen. Het geeft ons veel inzichten van wat leden van onze baan en vereniging vinden.

Als laatste willen we ook extra aandacht geven aan onze whatsapp groep waarin leden elkaar onderling kunnen vinden om samen een rondje op de baan te lopen. We zien dat dit steeds meer gebruikt wordt. Mocht u het leuk vinden om op deze manier een keer met andere een rondje te lopen dan is dit een aanrader om te gebruiken. Zie het stukje ​WhatsApp – Golfclub Heelsum op onze website voor meer informatie.

Blijft over u allen veel plezier te wensen op onze mooie baan, die zeker in de zon en brem in bloei er prachtig bij ligt.
Hopelijk zien we u terug op de komende ALV

Namens het complete bestuur

Joop Verhagen Voorzitter Stichting

Carlo van Haren Voorzitter Vereniging