Van de bestuurstafel januari 2024
Top view of child hands holding wooden number 2024 on palms on red garland lights bokeh background with copy space. Christmas greeting card, New Year, winter holidays sale and festive mood concept.

Beste leden,

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, willen we als bestuur graag terugkijken op het afgelopen jaar en vooruitblikken op het komende jaar. De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn al eerder getroffen, en we zijn klaar om 2024 met enthousiasme te verwelkomen.

December is voor ons als bestuur een rustige maand geweest, waarin we de resultaten van onze eerdere inspanningen hebben kunnen consolideren. Op de baan is het deze maand ook minder druk, maar we zijn verheugd te zien dat de bitterballeninloop goed verloopt en bijdraagt aan de gezelligheid op onze golfclub. De whatsapp groep “Appgroep Heelsum” wordt steeds meer gebruikt door leden om golfafspraken te maken.

Terugkijkend op 2023, kunnen we met trots zeggen dat het een succesvol jaar is geweest voor onze club. Ondanks de uitdagingen van het weer, met 2023 als een van de warmste en natste jaren volgens het KNMI, heeft onze golfbaan zich goed gehouden dankzij de inzet van onze toegewijde greenkeepers. We realiseren ons dat dit niet overal het geval is, en we mogen ons gelukkig prijzen met de kwaliteit van onze ondergrond.

Financieel gezien hebben we een gezond jaar achter de rug, wat ons de mogelijkheid biedt om te werken aan verbeteringen op en rond de baan. Via onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van lopende en toekomstige activiteiten en projecten.

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van onze leden en de inzet van vele vrijwilligers die onze club draaiende houden. Mocht je ook een bijdrage willen leveren, neem dan contact op met de commissies of het bestuur via bestuur@gcheelsum.nl. Specifiek voor de jeugdcommissie en evenementencommissie zoeken we nog vrijwilligers voor het komende jaar.
 
Onze dank gaat ook uit naar onze medewerkers en partners die zich hebben ingezet om van 2023 een succesvol jaar te maken. De administraties, receptie, baanmanager, golfschool, greenkeepers, golfshop en horeca vormen samen een belangrijke schakel in het geheel.
 
We kijken met optimisme uit naar 2024 en hopen dat het net zo’n voorspoedig jaar wordt als het afgelopen jaar. Namens het bestuur willen we iedereen een voorspoedig 2024 met veel golfplezier.
 
We hopen velen van u te verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie op 7 januari. Als u deel wilt nemen aan de nieuwjaarswedstrijd (texas scramble 9 of 18 holes), vergeet dan niet je in te schrijven. Het belooft een leuke en gezellige wedstrijd te worden, een perfecte start van het nieuwe jaar.

Met sportieve groet,
Joop Verhagen, voorzitter Stichting
Carlo van Haren, voorzitter Vereniging