Van de bestuurstafel
bestuur_gcheelsum

Met de start van de meteorologische lente vandaag hopen we op beter weer. Onze baan houdt goed stand tegen de regen, maar voor spelers is het soms een uitdaging. En spelen in de zon is ook een stuk leuker.

De werkzaamheden die deze winter begonnen zijn, naderen hun voltooiing. Het voorterrein is weer toegankelijk en we zijn trots op het resultaat, iets waarvan we hopen dat u dat ook zult zijn. De nieuwe teeboxen worden binnenkort van gras voorzien; nog even geduld a.u.b. tot het groeiweer ons goed gezind is. Onze greenkeepers genieten al van hun nieuwe onderkomen – een grote stap voorwaarts.

Deze maand trapt het wedstrijdseizoen af met de Presidentsputter in maart. We kijken uit naar een seizoen vol plezierige wedstrijden, mede georganiseerd door de Weco. Een speciaal woord van dank voor de geslaagde après-ski wedstrijd en het feest; het was bijzonder gezellig.

De competitieteams zijn alweer volop in training, om de eer van onze club hoog te houden. We wensen alle teams veel succes en kijken uit naar hun prestaties.

We staan op het punt om een nieuw systeem voor ledenadministratie en reserveringen in te voeren. Ons team is druk bezig met de laatste tests en controles. Let goed op de aankomende communicatie hierover, want dit zal ook voor u als lid veranderingen meebrengen.

Met deze nieuwsbrief nemen we ook afscheid van Jan Quanjer, die na 15 jaar stopt met zijn werkzaamheden voor de nieuwsbrief en het clubblad. We willen Jan hartelijk bedanken voor zijn toewijding en essentiële bijdrage. Met Jan’s vertrek zijn we op zoek naar een opvolger. Interesse? Neem dan contact op met onze baanmanager Gerd-Jan.

Vanaf april zullen we starten met het inzetten van starters op de baan om een beter overzicht en toezicht te houden op de starttijden en het speeltempo. De marshalcommissie speelt hierin een belangrijke rol.

Het bestuur volgt nauwgezet de ontwikkelingen bij het Wilhelmina Sportpark. We hebben deelgenomen aan diverse voorlichtingsbijeenkomsten en onderhouden goed contact met de gemeente. We zijn optimistisch over de mogelijkheden die deze ontwikkelingen kunnen bieden voor onze golfclub.

Tot slot een oproep aan leden met financiële expertise om zich kandidaat te stellen voor het bestuur, waar wegens wijzigingen twee vacatures beschikbaar zijn. We streven naar een snelle invulling voor een soepele overdracht van onze huidige penningmeesters.

We wensen iedereen een prachtige lente en veel speelplezier toe.

Namens het bestuur,

Joop Verhagen, Voorzitter Stichting

Carlo van Haren, Voorzitter Vereniging