Tee renovatie van start gegaan
BACO_foto-tee-renovatie

Zoals eerder gemeld wordt er op Helsum 5 een nieuwe afslagplaats (tee) gerealiseerd voor wit, geel en blauw. Dit is de eerste van een serie tee-renovaties die dit najaar worden uitgevoerd. Deze eerste serie van 9 holes omvat zowel kleine als ingrijpende wijzigingen. Kleine wijzigingen zijn het aanpassen van de vorm (o.a. om beter te kunnen maaien) en egaliseren van de tee. Ingrijpender wijzigingen zijn substantiële vergroting van de tee, om slijtage te beperken. En in enkele gevallen de vorming van een geheel nieuwe tee.

Na Helsum 5 starten we met Sandr 4, waar de tees iets gedraaid worden richting midden fairway. Op Sandr 5 gaan we, naast de bestaande tee voor geel, blauw en rood, een nieuwe tee maken voor geel en wit. Hierdoor komen de bunkers meer in het spel, zodat je hoog moet aanspelen als je voor de vlag gaat.

De tee-renovatie zal helaas tijdelijk hier en daar hinder opleveren voor de spelers. We vertrouwen op begrip daarvoor. Het project is nodig om onze baan mooi te houden, en naar verwachting nog een stukje mooier te maken.

In de komende jaren zal er steeds een aantal tees gerenoveerd worden.

BaCo