Status nieuwe tees
Helsum 5

Door de regen zijn we maanden uit de planning gelopen, maar het ziet er gelukkig naar uit dat de tees van Helsum 5, Sandr 4 en Sandr 5 met de competitie gebruikt kunnen worden. Het grondverzet is afgerond, en de beregeningsinstallatie is aangelegd. Er is begonnen de tees te voorzien van dikke graszoden, en binnenkort wordt de omliggende rough ingezaaid. Zodra de zoden zich hebben gehecht zijn de tees bruikbaar.

Door het winnen van zand en aarde voor de opbouw van de nieuwe tees  zijn zandige, voedselarme gebieden ontstaan, die geschikt zijn voor heide. De Klusgroep is begonnen met planten. Naast heide verspreiden we er ook zaden van andere planten, die thuishoren op droge heidegronden. De biodiversiteit wordt hiermee vergroot.

 

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er bij Helsum 5 géén vennetje aangelegd. Het aanbrengen van een waterdichte bodem vergt langere tijd droog weer. Daar konden we niet op wachten.