Reuzendikhoed gevonden op Golfbaan Heelsum
reuzendikhoed

Nu berken, dennen en eiken op onze golfbaan steeds groter worden, neemt ook het aantal paddenstoelen dat samenleeft met deze bomen toe. Vorig jaar december schreef ik daar al een artikeltje over op onze website. Het zijn mycorrhiza schimmels die met de wortels van deze bomen samenleven. Ze helpen de bomen met de opname van voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat, en krijgen in ruil daarvoor suikers terug. Naast mycorrhiza paddenstoelen zijn er ook de saprotrofe paddenstoelen die op dood organisch materiaal groeien tussen het gras op de fairway, maar meestal in de rough. Net als vorig jaar verscheen ook dit jaar een aantal zeer grote paddenstoelen in de omgeving van de eik aan de rechterkant van Helsum 3. De paddenstoelen konden niet op naam gebracht worden met behulp van de app Obsidentify. Obsidentify suggereerde veel verschillende namen die echter allemaal niet bleken te kloppen. Waarschijnlijkheidspercentages van minder dan 30% helpen je niet verder. Een van de minst waarschijnlijke namen die Obsidentify aangaf (minder dan 1%) was de Reuzendikhoed. Na raadplegen van de literatuur en microscopisch onderzoek naar vorm en grootte van de sporen die de paddenstoel produceert, kon bevestigd worden dat het de reuzendikhoed is. Dat de paddenstoelen vlak bij de eik staan zou kunnen betekenen dat ze in symbiose leven met de eik, maar dat is toch niet het geval. Hij leeft van dood organisch materiaal in het gras. Ook produceert de reuzendikhoed clitocybine, een antibioticum dat door het mycelium wordt uitgescheiden en het gras plaatselijk doodt. De paddenstoel kan heksenkringen vormen van tientallen meters doorsnee en werd in Nederland voor het eerst aangetroffen in november 2013 in de duinen bij Ijmuiden. Inmiddels komt hij op meerdere plaatsen voor, maar is nog steeds vrij zeldzaam. Hij staat daarom op de Rode Lijst in de categorie 'Ernstig Bedreigd'. Er zijn ooit dikhoeden gevonden met een doorsnee van 67 cm. De exemplaren op bijgevoegd foto, genomen op onze golfbaan, zijn ook aardig uit de kluiten gewassen. Om een indruk te geven van de omvang heb ik mijn voet naast de paddenstoel gezet (maat 46!). Omdat de soort ernstig bedreigd is heeft de BACO de plek rond de eik tijdelijk tot GUR verklaard.  Pierre de Wit, 21 oktober 2023