Prijsverhoging verhuur Handicarts
handicart

Doelstelling van Stichting Handicart

Stichting Handicart heeft als doel “mindervalide golfers in staat te stellen te (blijven) golfen”. De stichting is een non-profit organisatie en heeft dus geen winstoogmerk. Dat betekent dat wij onze pashouders in staat stellen de Handicarts tegen een zo laag mogelijk tarief te huren. De huidige tarieven hebben wij sinds 2019 gehanteerd. In 2022 hebben wij de jaarlijkse registratiekosten die € 10,00 bedroegen zelfs afgeschaft

Waarom een prijsverhoging

Net als iedereen zijn wij de laatste jaren geconfronteerd met flinke prijsstijgingen. Voor ons zijn met name de kosten voor arbeid, vervoer en machines fors gestegen. Uit de voorlopige jaarcijfers over 2023 blijkt dan ook dat onze beide stichtingen tezamen feitelijk een negatief resultaat hebben geboekt. Dit betekent dat wij een beroep moeten doen op onze reserves. Reserves die nodig zijn om de Handicarts periodiek te vervangen. Reserves die de laatste jaren al flink aangesproken zijn toen alle Handicarts zijn voorzien van Li-ion batterijen. Een investering die is gedaan uit het oogpunt van duurzaamheid en om de onderhoudskosten te verlagen. De nieuwe karren verbruiken ongeveer 50% minder stroom en de onderhoudskosten zullen sterk afnemen. De investeringen in de nieuwe karren, die beduidend langer meegaan, zijn echter flink hoger. Binnen de bestaande vloot zullen er Handicarts regelmatig vervangen moeten worden.
Om dat te kunnen doen is door ons berekend dat wij tussen nu en 2030 hiervoor € 7.2 miljoen nodig zullen hebben. Hiervoor zal er nu al geld gereserveerd moeten worden. Prijsstijgingen de laatste jaren Dit alles betekent dat wij de gestegen kosten aan u moeten doorberekenen willen wij in staat blijven onze diensten aan u te continueren. In een overzicht hebben wij weergegeven hoe de prijsstijgingen zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. Daarin ziet u dat wanneer wij de prijsindex volgen een ronde van € 4,50 aan het begin van dit jaar al € 5,59 kost.


Het volgende overzicht toont de nieuwe prijzen die vanaf 1 juli 2024 gelden.

Jaarlijkse bijdrage pashouders en kosten tijdelijke pas
Per 1 januari 2025 zullen de kosten van de jaarlijkse bijdrage, voor pashouders met een permanente pas, verhoogd worden van € 50,00 naar € 60,00. Voor een tijdelijke pas zal dat een verhoging zijn van € 25,00 naar € 30,00. Door deze prijsstijgingen zal het voor ons mogelijk zijn om onze diensten aan te kunnen blijven bieden en om de nodige reserves te vormen zodat wij de Handicarts tijdig kunnen vervangen.
Heeft u hierover vragen? Dan helpen wij u graag. U kunt een e-mail sturen naar: secretariaat@handicart.nl