Gehele complex gesloten t/m 28 april 2020.
Vanwege de afgekondigde of met klem geadviseerde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is besloten het volledige complex te sluiten tot en met 28 april.
Meer informatie

Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug06-02-2020

Vrijwilligers gevraagd voor het heide herstelplan

Golfbaan Heelsum wil zich naar Engels voorbeeld ontwikkelen tot een klassieke heidebaan. 
Er is destijds gekozen voor het aanbrengen van heideplaggen afkomstig van Natuur Monumenten. Deze plaggen werden aanvankelijk gelegd op verschillende ondergronden. Dit heeft er toe geleid dat de heide op schrale ondergrond goed is aangeslagen en op te rijke ondergrond sterk is vergrast of zelfs is verdwenen. Afgelopen jaren werd er daarom voor gekozen om heideplaggen op kaal zand aan te brengen. Deze heide is over het algemeen goed aangeslagen. Helaas heeft de heide die er nog goed bij stond zwaar geleden onder de extreem droge zomers van 2018 en 2019. Ons streven met het heide herstelplan is om binnen enkele jaren de golfbaan weer de uitstraling van een klassieke heidebaan te geven. Om dit te bereiken doen de Baancommissie en Klusgroep een beroep op jou om mee te werken aan het heide herstelplan.
 
Hoe verder.
De Baancommissie en de Klusgroep hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd over een heide herstelplan. Bij nader onderzoek van de nog intacte heide bleek dat er zich nog redelijk wat nieuwe heideplanten hebben ontwikkeld rond de aangebrachte heideplaggen. Heidezaad blijft meer dan 50 jaar kiemkrachtig, en er is dus nog voldoende kiemkrachtig zaad aanwezig om nieuwe plantjes te leveren.
Ook hebben we heide-expert Evert van Hoef van Heathers Heide, Barneveld, geraadpleegd over wat nu de beste aanpak zou zijn. Zijn conclusie was ook dat er nog ruim voldoende kiemkrachtig heidezaad aanwezig is in en rond de plaggen als het maar blootgesteld wordt aan zonlicht. Mos op en tussen de heideplaggen belemmert de blootstelling van heidezaad aan het zonlicht. Het mos moet verwijderd worden door de plaggen uit te harken, om zo het heidezaad weer aan licht bloot te stellen. Ook stelde Van Hoef voor om plaatselijk nog wat vers heideplagsel uit te strooien, afkomstig van de Ginkelse Heide.
De Baancommissie en Klusgroep hebben besloten om dit plan uit te voeren. Dit is echter veel te veel werk voor Klusgroep alleen. We zoeken daarom een groep van 25 vrijwilligers die de greenkeepers en Klusgroep kunnen assisteren bij uitvoering van dit plan.
 
Op zaterdag 22 en 29 februari gaan we aan slag. Op die dagen wordt steeds één van de drie lussen gesloten. We starten elke dag om 9.00 uur en eindigen om 15.00 uur. Ook als je niet de hele tijd aanwezig kunt zijn ben je van harte welkom. Opgave bij pierre.dewit@planet.nl.
De Baancommissie
Vrijwilligers gevraagd voor het heide herstelplan