Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug29-06-2020

Pitchmarks en dollarspot

Dollar spot: een schimmel die van warm en vochtig weer houdt
 
Bij droog en warm weer worden de greens in goede conditie gehouden door kunstmatige beregening. De combinatie van hoge temperatuur en vochtige omstandigheden is ideaal voor de schimmel Sclerotinia homoeocarpa, die dollarspot veroorzaakt.  Bij regen, hoge temperatuur en vooral hoge luchtvochtigheid zie je de schimmel tot uiting komen. Twee weken geleden viel er binnen twee dagen 35 mm regen en werd het warm en broeierig weer. We zagen toen de eerste dollars pot plekjes verschijnen op de greens. Wat we ook zagen is een explosie aan niet gerepareerde pitchmarks; omdat de greens van veel regen zachter worden. veroorzaakt elke balinslag op de green een duidelijke pitchmark. De pitchmarks vormen een ideaal micro-klimaat voor de ontwikkeling van schimmel. Je ziet de myceliumdraden (“spinnenwebje”) van de schimmel met het blote oog (zie foto die genomen is op een van onze greens ). De schimmel tast eerst de grassprietjes aan de rand van de pitchmark aan, en  breidt zich verder uit naar naburige grassprieten waardoor er uiteindelijk grotere ronde aangetaste plekjes van 1-10 cm in diameter ontstaan. De plekjes zijn meestal niet veel groter dan een dollar muntstuk, vandaar de naam dollar spot. De plekjes zijn iets ingezonken, waardoor het greenoppervlak oneffen wordt, hetgeen de putting lijn nadelig be nvloedt. De schimmel tast zwak beschadigd gras het eerst aan.

REPAREER UW PITCHMARKS en bedenk dat onder voor de schimmel gunstige weersomstandigheden in elke ongerepareerde pitchmark dollarspotaantasting kan ontstaan. Aantasting van de tee boxen, fairways en voorgreens door de schimmel valt over het algemeen mee.
 
Typisch symptoom van dollar spot veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia homoeocarpa.Close-up van myceliumdraden in pitchmark.
 
Als de schimmeldruk te hoog wordt, passen wij de maaihoogte van de greens aan om het stress niveau voor het gras te verlagen. Ook kiezen we er soms voor om de greens te rollen in plaats van te maaien waardoor de schimmel zich minder kan ontwikkelen. Verder behandelen we de greens met ijzersulfaat (FeSO4) en stikstof. Ijzersulfaat remt de groei van het gras maar nog meer die van de schimmel. Stikstof zorgt weer voor snelle hergroei van het gras na behandeling met ijzersulfaat. Mochten de infectiedruk zo hoog worden dat bovengenoemde maatregelen onvoldoende werken dan zetten we een schimmeldodend middel (fungicide) in ter bestrijding van dollar spot. Een dergelijk middel is 3 tot 4 weken werkzaam tegen de schimmel, maar we mogen het onder de huidige milieuwetgeving slechts tweemaal per jaar toepassen.
Met vriendelijke golfgroet,
Uw hoofdgreenkeeper
Jeroen Brouwer de Koning.
Pitchmarks en dollarspot