Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug23-07-2018

Onderzoek Wageningse Master studenten.

Wageningse Master studenten onderzochten de ecologische waarde van Golfbanen.
Zes Master studenten van Wageningen Universiteit hebben afgelopen mei en juni een onderzoek gedaan naar de ecologische waarden van een drietal golfbanen in Nederland. Zij onderzochten en vergeleken golfbaan Heelsum, golfbaan De Batouwe in Zoelen en golfbaan De Hoge Dijk bij Amsterdam. Deze golfbanen liggen op verschillende bodemtypen: Heelsum ligt op een zandbodem, De Batouwe op een kleibodem en De Hoge Dijk op een veenbodem. Allereerst probeerden de studenten de huidige ecologische waarde aan de hand van de aanwezige flora en fauna vast te stellen. De resultaten werden vergeleken met de doelsoorten voor de natuurtypen in het omliggend gebied. Vervolgens werd onderzocht welke maatregelen golfbanen zouden kunnen nemen of al hebben genomen om de ecologische waarde te verhogen. Tenslotte werd onderzocht hoe de verhoogde ecologische waarde kan worden benut om het sociale draagvlak voor golfbanen te vergroten en het imago te verbeteren.
 
De ecologische waarde van Golfbaan Heelsum werd als goed beoordeeld en sluit goed aan bij omliggende natuurgebieden. Voor verdere bevordering van de ecologische waarde worden maatregelen ten behoeve van vleermuizen, vlinders, amfibieën en het creëren van heterogeniteit genoemd. De Batouwe heeft diverse maatregelen genomen om de ecologische waarde te vergroten. Omdat de Batouwe omgeven wordt door akker- en weidegebieden ligt de baan als een “oase” in het buitengebied. Voor de golfbaan wordt het karakter van een hoogstamboomgaard nagestreefd, waaraan geen bijzondere doelsoorten verbonden zijn. Door het beheer te richten op de natuurtypen kan meer binding met de omgeving gecreëerd worden. Voor golfbaan De Hoge Dijk ontbraken nog veel gegevens en kon moeilijk een vergelijking gemaakt worden met de omgeving.
De maatregelen die op de drie golfbanen zijn genomen, zijn gedaan in het kader van Committed to Green, GEO, de overheden en/of vanuit initiatieven van de leden. Het bevorderen van heterogeniteit in het landschap en gefaseerd maaien kunnen op de meeste banen belangrijke beheermaatregelen vormen voor toename van de biodiversiteit.
 
Om het imago van golfbanen te verbeteren en het sociale draagvlak te vergroten kunnen golfbanen gebruik maken van (social)-media. Daarnaast kunnen wandel- of fietspaden, evenementen en voorlichtingen ervoor zorgen dat de maatschappij meer bij golfbanen wordt betrokken en zich bewust wordt van het aanwezige natuurschoon.
 
Dood houtSchelpenpadTiny forest

Voor de golfbanen werden een aantal algemene en specifieke aanbevelingen gedaan ter bevordering van de ecologische waarde zoals:
  1. Meer heterogeniteit aanbrengen die in het landschap passen zoals: meer reliëf, waardoor er meer verschillen in waterpeil en voedselrijkdom ontstaan.
  2. Laten staan of liggen van dood hout biedt mogelijkheden voor uitbreiding van mossen, paddenstoelen, insecten en vogels.
  3. Het behouden of bevorderen van heggen en houtwallen, waarvan veel diersoorten profiteren zoals insecten, vogels en ringslangen.
  4. Aanleg van schelpenpaden; door de kalkhoudende schelpen wordt de pH verhoogd in de directe omgeving van de schelpenpaden. Dit geeft een sterke uitbreiding van plantensoorten en paddenstoelen die bij hogere pH goed gedijen.
  5. Het aanbrengen van  “tiny forests”. Dit zijn kleine bosjes ter grootte van een tennisveld die alleen inheemse boomsoorten bevatten die onderdak bieden aan planten, kleine zoogdieren, vogels en diverse insecten zoals bijen en vlinders.
  6. Het aanbrengen van nestkasten voor vogels en vleermuizen.
  7. Het plaatsen van muizenruiters als verblijfplaats voor muizen maakt het landschap aantrekkelijk voor muizen en dieren die prederen op muizen zoals roofvogels en uilen.
  8. Het aanleggen van broeihopen voor ringslangen; ringslangen worden zeldzaam omdat ze steeds minder broedplaatsen vinden om hun eieren te leggen; er zouden broeihopen bij  vijvers aangelegd kunnen worden omdat ringslangen bij het water jagen op amfibieën, en soms ook op vissen, muizen en hagedissen.
  9. Stroken met wilde bloemen in of langs de baan trekken insecten en vogels aan.
  10. Bijenhotels om bijen nestgelegenheid te bieden.
Nestkast voor vleermuizenMuizenruiterBroeihoop voor ringslangenBijenhotel
 
Veel van de gedane suggesties zijn op golfbaan Heelsum reeds uitgevoerd, maar er zijn ook nieuwe suggesties gedaan die de moeite waard zijn om mogelijk in de toekomst uitgevoerd te worden.
 
Pierre de Wit,
Lid Baancommissie GC Heelsum

Bloemstrook voor bestuivers
Onderzoek Wageningse Master studenten.