Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug31-12-2020

​Marshals gezocht

Namens de marshalcommissie wil ik alle leden en personeel een sportief en gezond 2021 toewensen!
 
Ook in het nieuwe jaar blijven de marshals zich inzetten voor de veiligheid van de spelers, een mooie baan en voor een goed verloop van het spel op onze mooie baan. De marshal is er om de spelers te helpen in de omgang met de baan en elkaar, en soms om mensen te wijzen op de noodzaak tot naleven van etiquette en andere regels.
 
Op dit moment zijn er 23 actieve marshals die dit werk met veel plezier doen. We prijzen ons gelukkig dat er al weer drie nieuwe marshals in opleiding zijn, maar we streven er naar nog 4 a 5 nieuwe marshals aan het team toe te voegen. Met name de dames zijn in ons team ondervertegenwoordigd: 5 van de 26 zijn vrouw.
 
We zoeken dus nog mensen die het leuk vinden om met mensen (leden en greenfeeërs) om te gaan, meer te leren over de golfbaan “achter de schermen”,   en die een actieve bijdrage willen leveren aan het verhogen van hun eigen en andermans spelplezier. Je wordt dan lid van een gemotiveerd team en krijgt een opleiding  in ehbo/aed en uiteraard marshaltaken.
 
Wat houdt het in?
In de wintermaanden draait een marshal minimaal 1 dienst per maand van max. 5 uur en in de zomermaanden minimaal 2 diensten van max. 4 uur. Hoe meer marshals we hebben, hoe minder diensten elke individuele marshal hoeft te draaien. Vele handen maken licht werk, dat spreekt voor zich.
 
De taken van de marshal zijn in drie categorieën in te delen:
  • Gastvrouw/ gastheer zijn: verzekeren van het spelplezier van de spelers door proactief op te treden, te informeren en vragen te beantwoorden
  • Handhaver: kennis hebben van en toezicht houden op de naleving van het baanreglement, local rules en etiquette, kennis hebben van knelpunten en bevorderen van de doorstroom, eventuele ongeregeldheden melden aan de baanmanager/receptie, handhaven van de veiligheid.
  • Hulpverlener: kennis hebben van noodprocedures. Coördineren en/of daadwerkelijk hulp bieden bij EHBO en gebruik van de AED 
Veel leden hebben de idee dat we vooral een soort politieagenten zijn, maar dat zijn we juist niet. We zijn vooral gastvrouw/-heer en willen ondersteuning bieden bij een goed verloop van het spel. Af en toe komen daar controle- en toezichtstaken bij, maar dat is een minderheid.
 
Van nieuwe marshals vragen we op de eerste plaats dat ze kennis hebben van het golfspel en van onze golfbaan en dat ze klantvriendelijk kunnen optreden. Daarnaast moeten ze bereid en in staat zijn om in voorkomende gevallen knopen door te hakken, bijvoorbeeld als het gaat om het tempo in de baan.
 
Wat krijgt u als u marshal wordt?:
  • Dankbare leden, die over het algemeen veel waardering uitspreken over ons werk.
  • Leuke contacten met de vele greenfeeërs die onze baan aandoen.
  • Een leuke marshalgroep
  • 4 á 5 maal per jaar marshalgolf (9 holes) met aansluitend een marshalborrel. Dat laatste is er in deze corona-tijd uiteraard niet bij, maar start weer na afloop van alle beperkingen. 
Als u interesse hebt in de functie van marshal, dan nodig ik u van harte uit om daar eens over door te praten met een van de leden van de marshalcommissie of met ondergetekende.
 
Namens de marshalcommissie,
Jos van Kroonenburg, voorzitter
Tel. 06-80087606
​Marshals gezocht