Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug28-01-2021

Klusgeweld van de klusgroep

Beste leden,
 
Mijn naam is Tom van der Meulen en ik heb sinds begin dit jaar het klusstokje als coördinator van de klusgroep overgenomen van Hans van Pagee. Hoewel Corona natuurlijk veel roet in het eten heeft gegooid heeft dit de klusgroep juist hechter gemaakt. De baan was afgelopen voorjaar dicht zodat wij om de ledigheid te doden massaal aan het klussen zijn geslagen, bramen zijn verwijderd, prunus idem dito, bomen gezaagd, paaltjes gezet en draden getrokken. Als klap op de kluspijl hebben we de binnenkant van de driving range geschilderd waarna we later een balletje mochten slaan met uitleg van de toptracer en een drankje aangeboden kregen door de pro’s. Die vervolgens weer een nieuwe klus bedachten maar dat terzijde.

Ook dit jaar zijn we alweer begonnen en staan er enkele grote klussen op het programma die we niet alleen kunnen uitvoeren en waarvoor we hulp gaan zoeken bij de leden. Zoals we dat vorig voorjaar pre-Corona ook hebben gedaan bij het los schoffelen van de heide. Deze klussen zijn o.a. het planten van ca. 4.000 nieuwe jonge heideplantjes, het planten van ca 600 struikachtigen (roos, meidoorn, sleedoorn, etc..) als natuurlijke afrastering langs de Amerikaweg teneinde viervoeters de vrije doorgang te belemmeren en het aanpakken van het net langs de driving range zodat de ballen niet meer handmatig achter het net geraapt moeten worden maar terugrollen op de range. Data zijn nog niet bekend maar planten moet in maart gebeuren, na de vorst en voor de droogte.
 
Door al dit klusgeweld werden andere leden enthousiast en sloten zich aan waardoor we nu 10 man sterk zijn, helaas letterlijk man en nog geen vrouw. Nieuwe leden (m/v) zijn en blijven van harte welkom.
 
Mocht u dit voorjaar de handend uit de mouwen willen steken en eenmalig of meermalig ons team willen helpen/versterken, stuur een mailtje naar mij of bel.
Namens de Klusgroep,
Tom van der Meulen
 
Klusgeweld van de klusgroep