Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug27-09-2019

Dollarspot dit jaar uit de hand gelopen

Beste golfers,

Zoals jullie gemerkt  hebben, zijn de greens in erbarmelijke staat op dit moment. Dat komt door de dollarspot, een schimmel waar we elk jaar wel wat last van hebben. Meestal viel dat mee en bleef het beperkt tot enkele tientallen plekjes per green en was er, naar onze mening, mee te leven. Dit jaar valt het niet mee en is de situatie heel erg en volstrekt niet acceptabel, laten we daar duidelijk over zijn.
We hebben een beleid om zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dat was al onze insteek en de laatste jaren hebben we dat doorgevoerd omdat vanaf 2020 het gebruik van chemie op sportvelden niet langer is toegestaan. We hebben de laatste jaren al een paar biologische middelen uitgeprobeerd, maar die hadden weinig effect. Dollarspot is een schimmel die er in heel korte tijd inschiet bij vochtige en warme omstandigheden en dan kun je weinig meer doen. We spuiten dan een beetje met ijzersulfaat om de groei te remmen en je kunt met wat extra stikstof bemesten maar dan houdt het op. Ook op andere banen is dollarspot in de greens het grootste probleem.
We hebben inmiddels de greens 3 keer doorgezaaid met struisgras. Dat komt al op en gaat de gaten weer opvullen met vers jong gras en de situatie hopelijk herstellen. Herstel is wel afhankelijk van de temperatuur de komende maanden omdat het gras onder de 10 graden niet groeit. Verder is er een nieuw experimenteel biologisch product dat al op enkele banen met succes is uitgetest. Dat zullen we komende maand al gaan gebruiken op een deel van onze baan. Het heeft ook een werking tegen winterschimmel, een andere bedreiging van het gras in najaar en winter.
Dat neemt niet weg dat we de komende weken en maanden last zullen blijven houden van de vervelende kuiltjes en kale plekken op de greens. Daarvoor onze excuses! Het is vele jaren goed gegaan zonder chemie, maar het weer en de schimmel hebben we helaas niet in de hand. De extreme aantasting van dit jaar is waarschijnlijk gekomen door de combinatie van eerst de hittegolf en direct daarna een periode van regen en vochtige omstandigheden.

Droogteschade nog niet weg
De droogteschade van vorig jaar is nog steeds aanwezig  in de baan. Ook de droge periode begin 2019 heeft niet bijgedragen aan het herstel. De fairways zijn nu redelijk dichtgetrokken maar op de green surroundings en in de ondulaties zitten nog veel kale plekken. Zaaien of zoden aanbrengen is duur en heeft alleen maar zin als we daar ook kunnen beregenen anders gaat het gras weer dood bij de eerste volgende extreem droge periode. Aanpassingen aan het beregeningsysteem zijn echter zeer kostbaar en het huidige systeem is aan de grenzen van zijn capaciteit. We beraden ons met het bestuur op verdere investeringen in het beregeningsysteem om water te kunnen krijgen op alle plekken waar we de grasmat mooi en speelbaar willen hebben. De heide en brem heeft ook veel te lijden gehad van de droogte, maar gelukkig zien we op tal van plekken jonge heide en brem opkomen en zich goed ontwikkelen. De baan heeft op dit moment niet de kwaliteit die we zouden wensen, daarvoor onze excuses. We werken er hard aan met de greenkeepers om de toestand te verbeteren.


Bezoek baanarchitect
Onze baanarchitect Steve Marnoch komt voor zijn jaarlijkse bezoek en op dinsdagavond  1 oktober vanaf  19.30 uur. U heeft dan de gelegenheid om met hem, de baancommissie en de klankbordgroep van gedachten te wisselen over de toestand en ontwikkeling van de baan.

Hartelijke groet, 
Baancommissie
Dollarspot dit jaar uit de hand gelopen