Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug06-03-2018

Bomen & Heide

De komende weken zullen we opnieuw heide aanvoeren om de baan verder te verfraaien en nog meer het karakter te geven van een klassieke heidebaan. De heide komt ditmaal vanaf de Doorwerthse heide ten zuiden van Wolfheze. Wederom is Natuurmonumenten bereid gevonden de heide kosteloos te leveren, waarvoor we dankbaar zijn. Het past in de visie van Natuurmonumenten; plaatselijk verwijderen van heide maakt het heidelandschap meer divers. Op de afgegraven plekken ontstaat weer nieuwe jonge heide en andere heide-gerelateerde vegetatie.

We doen het heidetransport dit jaar samen met de Edese Golfclub, die onze aanpak en ervaring graag gebruikt om ook hun baan te verfraaien. Om volwassen heide succesvol aan te kunnen voeren en op de gewenste locatie aan te brengen, gebruiken we kranen met speciaal aangepaste graafbakken die de heideplaggen netjes kunnen oppakken en weer neerleggen. De ondergrond voor de nieuwe heide luistert nauw en moet zo schraal mogelijk zijn. Daarom hebben we de afgelopen week op een aantal plekken de rijke grond afgegraven en vervangen door lokaal zand. Je ziet dat op Helsum 6 en 8 en in de strook tussen Sandr 6 en 7. Op dat zand worden de aangevoerde heideplaggen aangebracht.

We gaan dit jaar ook experimenteren met heidemaaisel dat we gekocht hebben van Staatsbosbeheer. We gaan dat maaisel uitstrooien in een laag van 5 cm dikte over zandige plekken in de hoop en verwachting dat zich daar uit het zaad jonge heide zal ontwikkelen. Op deze wijze willen we de bestaande heideveldjes met elkaar verbinden om zo grotere stroken heide te creëren. Een deel van deze nieuwe heide zullen we op termijn ook gaan maaien zodat daar lage speelheide zal ontstaan die je ook wel ziet op Engelse heidebanen.

Tenslotte benutten we deze winter ook om hier en daar wat bomen te verwijderen die minder passen in het beeld van de baan (wilg, populier, acacia en bospest) of die op plekken staan waar we liever geen bomen willen vanwege speelbaarheid of schaduw (werkt de groei van mos in de hand). Maar we hebben op bepaalde plaatsen ook weer een aantal struiken en bomen toegevoegd. Naast de tee-box van Sandr 4 hebben we een aantal gaspeldoorns geplaatst op plekken waar de oude brem was verwijderd. Naast de green van Helsum 6 hebben we een jeneverbes geplaatst. Verder hebben we drie dennen aan de linkerkant van de fairway van Helsum 8 geplaatst om het spel daar wat naar rechts te dirigeren. We hopen dat de leden de aanpassingen zullen ervaren als verbeteringen die de baan nog mooier maken.
Peter Smits, baancommissie
Bomen & Heide