Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum
Terug28-05-2022

35 soorten vogels geteld tijdens Vogelteldagen

35 soorten vogels werden geteld tijdens de Vogelteldagen van 2022 op Golfbaan Heelsum

Door de NGF is in 1999 de vogelteldag (Bird Watching Day) in het leven geroepen. Vogelbescherming Nederland en de NGF staan voor het beschermen, in stand houden en uitbreiding van de vogelpopulatie, want de stand van de vogels is een van de graadmeters voor de kwaliteit van de leefomgeving en dus ook de golfbaan. Aan de vogelteldag doen jaarlijks ca. 80 golfbanen mee. Ze vindt altijd plaats tijdens de Nationale Vogelweek in mei. Vanwege de coronamaatregelen kon de vogelteldag in groepsverband in 2020 en 2021 niet doorgaan, maar gelukkig mochten we dit jaar weer met een groep vogelliefhebbers de golfbaan in. Na een oproep op de website gaven op zaterdagmorgen 7 mei om 6.30 uur 12 vogelliefhebbers acte de préséance. De jongste deelnemer was 11 jaar en de oudste 74. Vogelaars zijn dus van alle leeftijden. Onder begeleiding van Rinus van der Molen, plaatselijk vogelexpert en lid van SOVON (Stichting Vogelonderzoek Nederland), hebben we een wandeling door de baan gemaakt. Het is een ervaring om ’s ochtends om 6:30 uur door de baan te lopen en op plekjes te lopen waar je al golfend niet zo vaak komt. Alle deelnemers waren enthousiast en wisselden ervaringen uit over mooie vogels die ze al ooit in hun leven gezien hadden in of buiten Nederland, maar nu was onze golfbaan aan de beurt om geïnventariseerd te worden. Het was bewolkt, maar toch lieten veel vogels zich horen en af en toe ook zien. Vogels inventariseren op hun zang is vaak moeilijker dan ze te observeren met een vogelkijker. Zo zaten een zwartkop en tuinfluiter dicht bij elkaar te zingen in het struikgewas bij Airborne 2, en voor de minder ervaren vogelaars is de zang van die twee vogels moeilijk te onderscheiden. In zo’n geval biedt de BirdNET App uitkomst. Wij wandelden langs de randen van Airborne, Sandr en Helsum en hebben zo’n 30 soorten vogels gezien of gehoord, waarbij voor velen van ons de foeragerende puttertjes bijzonder waren. Zij lieten zich op Helsum 9 vijf minuten van alle kanten bewonderen, terwijl de meeste andere zangvogels verscholen bleven in het gebladerte van struiken of bomen. De wandeling werd na ruim twee uur afgesloten met een kop koffie en er werd nog gezellig gekeuveld.
Om de absolute aantallen vogels te tellen hebben Rinus en ondergetekende dezelfde wandeling nog een keer over gedaan op woensdag 11 mei. We telden toen tussen 6:00 en 8:30 uur 35 soorten en het totaal aantal vogels kwam uit op 178 (zie hieronder: looproute, soorten en aantallen geteld op 11 mei).
De meest bijzonder waargenomen vogels waren de tuinfluiter, de boompieper, de geelgors, de roodborsttapuit, de braamsluiper en de putter.
 
Boompieper
 
Geelgors
 
Roodborsttapuit
 
ZwavelzwamPutterBraamsluiper
         
Als we de tellingen van 2020 en 2021 vergelijken met die van 2022 dan viel het ons op dat we dit jaar wat minder soorten vogels hebben gezien en gehoord dan in de twee voorgaande jaren. Zo misten we de gele kwikstaart, de kneu en de gekraagde roodstaart. Een vogeltelling blijft echter een momentopname en het maakt verschil of het bewolkt weer is, of dat de zon schijnt tijdens de telling. Bovendien was de baan erg droog en dan zijn er vaak minder insecten en wormen te vinden voor de vogels. Bijzonder was wel dat we ondanks het droge weer al een mooie paddenstoel tegenkwamen op een van de afgezaagde boomstammen van Airborne-2: een zwavelzwam.
Pierre de Wit
35 soorten vogels geteld tijdens Vogelteldagen