Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

Jeugdlidmaatschap en opleidingen 2023

Als jeugdspeler zijn er verschillende keuzes bij Golfclub Heelsum. Wanneer je nog géén ervaring hebt kies je voor een basisopleiding voor beginners en heb je alleen oefenrecht. Vanaf het moment dat je baanpermissie of hcp 54 hebt, kies je voor speelrecht.

Tarieven club lidmaatschap jeugd 2023


Voor een jeugdspeler, zijn er twee lidmaatschapsvormen. Voor jeugd als beginnende speler (enkel mogelijk in combinatie met lessen) en als speler met handicap 54 en lager. 
Tevens is er nog een verschil voor jeugd tot 18 jaar en jeugd van 18 jaar t/m 20 jaar.

Inschrijver verklaart de stichting-statuten, club-statuten, het huishoudelijk reglementBaanreglement Golfbaan Heelsum en privacyverklaring van Golfclub Heelsum/Stichting Golfbaan Heelsum te accepteren en de verschuldigde contributie, speelrecht vergoeding binnen de daarvoor gestelde termijn over te maken.

Tarieven voor 2023 onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.

Inschrijfformulier 'Jeugdlidmaatschap 2023'

Achternaam: *
Tussenvoegsel:
Roepnaam: *
Voorletters: *
Geslacht:


Adres: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats:
Mobiel telefoonnummer *
Geboortedatum: *
E-mail *
Verklaring *

Ik verklaar hierbij dat het hierboven opgegeven e-mailadres, mijn persoonlijke emailadres is en stem er mee in dat aan dit adres alle mededelingen door de Vereniging Golfclub Heelsum worden verstuurd.
Toestemming *

Hierbij geef ik toestemming om mijn persoonlijke gegevens uit te wisselen met de Stichting van Golfclub Heelsum voor o.a. de nieuwsbrief en andere aan de club gelieerde activiteiten.
Toestemming incasso: *

Ik geef toestemming aan Golfclub Heelsum om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens lesgeld en club-pas jeugd.
HDP 54: *


WHS Handicap:
Wordt GC Heelsum uw Homecourse? *


Zo niet, wat is uw Homecourse?
Bent u elders lid geweest?


GSN-nummer:
Keuze lidmaatschap: *
Jeugdlidmaatschap: *


- Beginner tot 18 jaar, lidmaatschap € 133,00. Na het behalen van het speelrecht wordt dit verhoogd naar € 285,00
- Beginner van 18 t/m 20 jaar, lidmaatschap € 171,00. Na het behalen van het speelrecht wordt dit verhoogd naar € 510,00
Extra module training/lesprogramma: [Voor de “Extra module” ontvangt u een separate factuur]
Extra module training/lesprogramma
Verplichte Incasso betaling Bankrekeningnummer:
Bankrekeningnummer: *
Ingangsdatum lidmaatschap *
Toelating: In artikel 5 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur van de Vereniging beslist omtrent toelating.
Beveiligingscode