Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

Gezinslidmaatschap Jeugd en opleidingen 2023

​Golfclub Heelsum kent verschillende lidmaatschapsvormen. Voor gezinnen kan een gezinslidmaatschap worden afgesloten.
Gezinnen waarvan de ouder(s) volledig lid zijn van Golfclub Heelsum kunnen hieronder inschrijven voor het 'Gezinslidmaatschap Jeugd' 2023.

Voor een jeugdspeler, zijn er twee lidmaatschapsvormen. Voor jeugd als beginnende speler (enkel mogelijk in combinatie met lessen) en als speler met handicap 54 en lager. 
Tevens is er nog een verschil voor jeugd tot 18 jaar en jeugd van 18 jaar t/m 20 jaar.

Inschrijver verklaart de stichting-statutenclub-statuten, het huishoudelijk reglementBaanreglement Golfbaan Heelsum en privacyverklaring van Golfclub Heelsum/Stichting Golfbaan Heelsum te accepteren en de verschuldigde contributie, speelrecht vergoeding binnen de daarvoor gestelde termijn over te maken.

Tarieven voor 2023 onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen.

Inschrijfformulier 'Gezinslidmaatschap jeugd 2023'

Volwassen, volledig lid van GC Heelsum - Ouder 1
Achternaam: *
Roepnaam: *
Volwassen, volledig lid van GC Heelsum - Ouder 2
Achternaam:
Roepnaam
Jeugdgezinslid 1
Achternaam: *
Roepnaam *
Geboortedatum: *
HCP 54: *


GSN-nummer:
Jeugdgezinslid 2
Achternaam:
Roepnaam:
Geboortedatum:
HCP 54:


GSN-nummer:
Wij zijn woonachtig op het volgende adres:
Adres: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Mobiel telefoonnummer ouder: *
E-mail ouder *
Verklaring:

Ik verklaar hierbij dat het hierboven opgegeven e-mailadres, mijn persoonlijke emailadres is en stem er mee in dat aan dit adres alle mededelingen door de Vereniging Golfclub Heelsum worden verstuurd.
Toestemming:

Hierbij geef ik toestemming om mijn persoonlijke gegevens uit te wisselen met de Stichting van Golfclub Heelsum voor o.a. de nieuwsbrief en andere aan de club gelieerde activiteiten.
Extra module training/lesprogramma [Voor de “Extra module” ontvangt u een separate factuur]:
Keuze modulen:
Wijze van betaling
Bankrekeningnummer: *
Naam rekeninghouder: *
Factuur Emailadres: *
Ingangsdatum lidmaatschap *
Toelating: In artikel 5 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur van de Vereniging beslist omtrent toelating.
Beveiligingscode