Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

- Overgang naar het WHS

De NGF heeft aangegeven op welke manier de overgang naar het Word Handicap System (WHS) plaats zal vinden en waarmee we allemaal rekening moeten houden.
De overgangsperiode is van 16 december 2020 tot 1 maart 2021.
Het tijdspad wordt gevolgd zoals in onderstaande figuur aangegeven.


Fase 1

Start 16 december 2020
Einde 4 januari 2021

In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.
Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.
Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf 4 januari.
 

Fase 2

Start 4 januari 2021
Einde 1 maart 2021

Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGFpas in de GOLF.NL app. Deze gegevens zijn ook beschikbaar via EGolf4U
Vanaf 4 januari kunnen de spelers de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA als de WHS-handicap.
Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart. Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart.
 

Go-Live WHS

Start 1 maart 2021

De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.