Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

Club Vacatures

Gezocht: twee leden voor de commissie van beroep.

 
Golfclub Heelsum heeft conform artikel 21 van de statuten een commissie van beroep. Deze is ingesteld door de vereniging en aan de commissie wordt behandeling opgedragen van beroep tegen bestuursbesluiten voor zover dat volgens de statuten aan de commissie is opgedragen.
Tegen uitspraken van de commissie staat binnen de vereniging geen hoger beroep open.
 
Op dit moment bestaat de commissie uit drie leden en zijn er twee vacatures ontstaan. De commissie kan maximaal uit 5 leden bestaan.
 
De leden van de commissie van beroep worden benoemd voor vier jaar en kunnen ten hoogste maximaal twee maal worden herbenoemd.  
De commissie baseert zich in haar werk op het klacht-, tucht- en beroepsreglement 2012 van Golfclub Heelsum. Dit reglement staat op de ledenpagina van de site.
 
In de praktijk van de laatste jaren is er geen beroep op de commissie gedaan maar het is wel belangrijk dat er een volwaardige commissie is wanneer het toch nodig blijkt.
 
Wij zoeken dus twee nieuwe leden die ervaring in werk hebben / hadden waarbij het afwegen van verschillende belangen in de praktijk voorkomt / voorkwam. Juridische ervaring is een pré maar niet per se noodzakelijk.
 
Hebt u belangstelling, kent u iemand die u geschikt acht of hebt u vragen hierover, stuur dan een mail naar voorzitter@gcheelsum.nl
 
Wij streven ernaar de benoeming in de leden vergadering van mei 2019 aan de orde te stellen.
 

 
Het bestuur.