Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

Zomer daluren abonnement 2021

'Zomer Daluren Abonnement' 2021 juli en augustus is inclusief:                              
  • Spelen van maandag t/m zondag na 16:00 uur, 9 en 18 holes.
  • Spelen maandag t/m vrijdag starten voor 08:30 uur 9 holes.
Voorwaarden Zomer Daluren Abonnement:           De kosten voor het 'Zomer Daluren Abonnement' 2021 bedragen € 250,00 voor de maanden juli en augustus.

Inschrijfformulier 'Zomer Daluren Abonnement 2021'

Achternaam: *
Tussenvoegsel:
Roepnaam: *
Voorletters: *
Geslacht: *


Adres: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Mobiel-telefoonnummer: *
Geboortedatum: *
E-mail: *
NGF-nr. en WHS Handicap: *
Verklaring *

Ik verklaar hierbij dat het hierboven opgegeven e-mailadres, mijn persoonlijke e-mailadres is en stem er mee in dat aan dit adres alle mededelingen door de Vereniging Golfclub Heelsum worden verstuurd.
Toestemming *

Hierbij geef ik toestemming om mijn persoonlijke gegevens uit te wisselen met de Stichting van Golfclub Heelsum voor o.a. de nieuwsbrief en andere aan de club gelieerde activiteiten.
Wijze van betaling: Het Zomer Daluren Abonnement wordt gefactureerd en ontvangt u per email. Graag ontvangen wij uw email adres voor de factuur.
Factuur emailadres: *
Toelating: In artikel 5 van de statuten is vastgelegd dat het bestuur van de Vereniging beslist omtrent toelating.
Inschrijver verklaart de statuten, het huishoudelijk reglement en privacy verklaring van Golfclub Heelsum/Stichting Golfbaan Heelsum te accepteren en het verschuldigde contributie, speelrecht vergoeding binnen de daarvoor gestelde termijn over te maken.
Beveiligingscode