Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

- Tijdelijke Local Rules per 1-4-2022

Tijdelijke Local Rules (Per 1 april 2022)

Tijdelijke plaatselijke regel voor de naden van graszoden als gevolg van werkzaamheden aan de beregeningsinstallatie

Als de bal van een speler op of tegen een naad van graszoden ligt of als de naad een belemmering vormt voor de ruimte van de voorgenomen swing van de speler en de bal ligt in het algemene gebied, dan mag de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b. D.w.z. een bal droppen binnen 1 clublengte vanaf het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering, maar niet dichter bij de hole.

Als de bal na het droppen weer op een naad ligt, moet opnieuw worden gedropt. Als bij een tweede keer droppen de bal weer op een naad ligt, moet de bal worden geplaatst zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal op de naad ligt, maar niet dichter bij de hole.

Bij bal op de green: een bal plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering.

Echter er is geen sprake van een belemmering als de naad alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.
 
Tijdelijke plaatselijke regel voor de 'hopen met zand en jonge aanplant' op Helsum 1

Alle hopen met zand en jonge aanplant en zanderige gebieden met jonge heide en die gemarkeerd zijn met een blauwe paal met een groene kop en/of een kunststof rand, zijn een verboden speelzone. De grens van deze verboden speelzones wordt bepaald door de grens van het zand met het gras. Deze gebieden mogen niet worden betreden. Het is verplicht deze gebieden te ontwijken wanneer de bal erin ligt en wanneer het gebied een belemmering vormt voor de in te nemen stand of de voorgenomen swing.

Wanneer de bal in het langwerpige zanderige gebied ligt aan de rechterkant van de fairway, dient men een nieuwe bal te droppen in de dichtstbijzijnde dropping zone. Er zijn drie dropping zones gemarkeerd met witte verflijnen. Het kan zijn dat de dichtstbijzijnde dropping zone dichter bij de hole ligt dan de ligging van de bal in de verboden speelzone.

Wanneer de bal in een van de andere de verboden speelzones ligt of wanneer de bal in het algemeen gebied ligt en je hebt last van de verboden speelzone met je stand of swing dan ben je verplicht de verboden speelzone te ontwijken door een bal te droppen binnen 1 clublengte van het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering en niet dichter bij de hole. R16.1f en R16.1b.

Wanneer de bal in een bunker ligt en je hebt last van de verboden speelzone met je stand of swing, dan moet het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering in de bunker liggen en moet de bal in de bunker worden gedropt. R16.1f en R16.1c.

Straf voor het overtreden van een plaatselijke regel: 2 strafslagen in strokeplay en verlies van de hole in matchplay.
Golfclub Heelsum, Regel- en Handicapcommissie