Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

Baanreglement & Local rules

Toepasselijkheid
 1. Dit reglement is van toepassing op een ieder die de golfbaan Heelsum (hierna: golfbaan), de oefenfaciliteiten, de parkeerplaats en gebouwen eigendom van de Golfbaan Heelsum (statutaire naam: Stichting Golfbaan Heelsum) betreedt.
 2. Dit is een reglement van Golfclub Heelsum en zijn de algemene voorwaarden van Golfbaan Heelsum.

Ken als golfer de regels van de baan. Klik hier voor het volledige baanreglement.

Wat te doen bij mist? Bekijk hier het mistprotocol.

Wat te doen bij onweer? Bekijk hier de veiligheidsmaatregelen bij onweer.

Bij Golfclub Heelsum is het toegestaan om uw hond mee te nemen. Klik hier voor het hondenreglement

 

Tijdelijke local rules (tijdelijke plaatselijke regels)

 1. Ontwijken van heide.
  Nieuw aangeplante heide (wordt aangegeven met een blauwe paal in het midden) is momenteel grond in bewerking waaruit niet mag worden gespeeld. Indien de bal van de speler in de heide ligt of de heide vormt een belemmering voor de stand van de speler of voor zijn voorgenomen swing, moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1 b.
   
 2. Bijzondere terreinomstandigheden.
  De volgende terreinomstandigheden mogen worden beschouwd als GUR en mogen ontweken worden volgens Regel 25-1b:​
  - Opgestapelde takken en stammen van omgewaaide of omgezaagde bomen.
  - Gaten en diepe bandensporen in het terrein ontstaan door werkzaamheden.
  - Gebieden gemerkt met blauwe palen dan wel blauwe lijnen.
  - Gebieden die recent zijn ingezaaid of met graszoden belegd.
  - Gaten en sneden t.g.v beluchting van de baan.
  Ontwijken van de beschadigingen in de bunker:
  - De gleuven in de bunkers als gevolg van hevige regenval worden beschouwd als abnormale terreinomstandigheden en mogen worden ontweken volgens regel 25-1.
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
 • Matchplay – verlies van de hole.
 • Strokeplay – 2 strafslagen


Local Rules (plaatselijke regels)


Losse obstakels
Stenen in bunkers worden beschouwd als losse obstakels (R24-1), deze mogen worden verwijderd zonder straf.

Vaste obstakels
Aangepaalde beplanting wordt beschouwd als vaste obstakels. Indien er sprake is van belemmering (Regel-24-2a) is speler verplicht deze te ontwijken (R24-2b).
Sproeikoppen (binnen 2 stoklengtes van de green) die zich op de speellijn (binnen 2 stoklengtes van de bal) bevinden, mag gehandeld worden conform de omschrijving in Appendix 1 deel B sub 6.

Bunkerwanden
Bunkerwanden welke zijn opgebouwd door middel van kunstgras plaggen vormen een integraal onderdeel van de baan.

Grond in bewerking (GUR)
Indien er sprake is van belemmering (R25-1a) door GUR is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens R25-1b. GUR is aangegeven door blauwe markeringen en/of een bord met 'GUR'. 

Oefengreen
De oefengreen bij de afslag Airborne 1 (R 1) dient behandeld te worden als de Verkeerde Green (R25-3a), de speler is verplicht deze te ontwijken (Regel 25-3b). 

Droppingzones
Indien een bal, na het passeren van de grens van de laterale hindernis bij Sandr 9 of Airborne 9 in die hindernis ligt, of het is bekend of praktisch zeker, dat een bal die niet gevonden is daarin ligt, mag de speler handelen volgens regel 26-1, of als extra mogelijkheid mag, met één strafslag, een bal worden gedropt in de droppingzone.
  
NB: Voor Airborne 9 echter, mag de speler pas vanaf het beginvan de green 
(zie opmerking op bord bij laterale hindernis) handelen volgens regel 26-1. 

Straf voor overtreding van een bg.  plaatselijke regel
matchplay : verlies van de hole
strokeplay : 2 slagen

Afstandspalen 
Afstandspalen door de baan zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens regel 24-2b(i) 
 
Afstandsmeters 
Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
 
Uitzondering:
Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde  verkregen is.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green
Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan met de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.
 
Straf voor overtreding van een plaatselijke regel
Bij de eerste overtreding:
Matchplay - Verlies van de hole; Strokeplay - Twee slagen
Bij volgende overtreding:  Diskwalificatie