Nieuwsbrief

Vraag de nieuwsbrief aan en blijf op de hoogte van Golfclub Heelsum

- Local Rules

Local Rules (Per 20 september 2020)

Plaatselijke regels (Local Rules)
 1.  Aangepaalde beplanting
  Aangepaalde beplanting wordt beschouwd als vast obstakel. De speler moet de aangepaalde beplanting ontwijken volgens R16.1f indien:
  • De bal op of tegen de aangepaalde beplanting ligt, en/of
  • De aangepaalde beplanting vormt een belemmering voor het innemen van de stand, en/of
  • De aangepaalde beplanting vormt een belemmering voor de voorgenomen swing.
   
 2. Afstandspalen
  De afstandspalen (150 m1 paarse kop en 100 m1 zwarte kop) worden beschouwd als vast obstakel. Deze mogen zonder straf worden ontweken volgens R16.1.
   
 3. Vast obstakel nabij de green (bv sproeikoppen)
  Een vast obstakel mag worden ontweken volgens R16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering door een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt:
  Als de bal in het algemene gebied ligt, dan mag de speler een vast obstakel ontwijken indien:
  • Het obstakel zich op de speellijn bevindt, én
  • Het obstakel binnen twee clublengtes van de green ligt, én
  • Het obstakel binnen twee clublengtes van de bal ligt.
  Uitzondering: Bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden.
   
 4. Grond in bewerking (GUR)
  GUR is aangegeven door blauwe markeringen en moet worden beschouwd als een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering door GUR, dan is de speler verplicht deze belemmering zonder straf te ontwijken volgens R16-1.
   
 5. Dropping Zones
  Als het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hindernis ligt bij Sandr 9 of Airborne 9, dan mag (met één strafslag) de hindernis ontweken worden volgens R17.1. Het referentiepunt kan bij deze hindernis zodanig zijn dat geen dropzone bepaald kan worden waarvoor geldt dat die niet dichter bij de hole ligt (anders dan de laatste plaats waar werd geslagen). In dat geval mag een speler de oorspronkelijke bal, of een andere bal, in de dropzone droppen. Deze dropzones liggen richting clubhuis en zijn gemarkeerd door een wit vierkant met de letters DZ. Deze dropzone is een dropzone als bedoeld in R14.3.
   
 6. Werkzaamheden sproei-installatie
  Duidelijk zichtbare gevolgen van werkzaamheden aan de sproei-installatie mogen worden beschouwd als een vast obstakel en deze mogen worden ontweken volgens R16.1.
   
 7. Sleuven/groeven/gaten ten gevolge van hevige regelval in bunkers
  Duidelijk zichtbare sleuven/groeven/gaten in bunkers die het gevolg zijn van hevige regenval mogen worden beschouwd als abnormale terreinomstandigheid en mogen daarom worden ontweken volgens R16.1.
   
 8. Eikenprocessierupsen
  Als er bomen zijn waar de eikenprocessierups een gevaar oplevert, dan zijn deze bomen als zodanig herkenbaar gemarkeerd. Waar dit een gevaar op de baan kan opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, de boom zonder straf ontwijken volgens R16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (R16.1b en R16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (R16.1c) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de eikenprocessierupsen geen gevaar opleveren (hiervoor wordt een afstand van 4 meter van de buitenste rand van de boom aangehouden).

  Als de bal in een hindernis ligt, mag de speler met één strafslag de hindernis ontwijken volgens R17.1d. Als er dan nog steeds belemmering is door de eikenprocessierups, dan mag de speler zonder verdere straf de boom ontwijken.

  Straf voor overtreding van plaatselijke regels 1 t/m 8:
  De straf voor het spelen van de bal van af een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regels de algemene straf volgens R14.7a (2strafslagen bij strokeplay, verlies van de hole bij matchplay).
   
 9. Let op: Vliegtuig bij Sandr 9 en Airborne 9
  Het vliegtuig bij Sandr 9 en Airborne 9 is een vast obstakel dat deels in, en deels buiten de hindernis ligt. Alleen wanneer de bal buitende hindernis ligt, dan mag het vliegtuig zonder straf worden ontweken volgens R16.1. Ligt de bal in de hindernis, dan mag het vliegtuig niet worden ontweken en kan alleen R17 worden toegepast.
   
 10. CORONAREGELS EN TIJDELIJKE REGELS
  Indien een Qualifying kaart wordt gelopen, of bij deelname aan een wedstrijd die Qualifying is, dan vult iedereen zijn/haar eigen kaart in en controleert de scores naderhand met de marker. Indien u hinder heeft van sporen door de werkzaamheden, mag u deze sporen behandelen als GUR. In geval van een belemmering door GUR, mag de speler een belemmering door GUR ontwijken zonder strafslag volgens Regel 16.1.