Nieuws van de DUCO
GEO-certrificering-Heelsum

Tijdens de ALV van mei j.l. heeft de Duco (duurzaamheidscommissie) haar plannen voor de komende periode gepresenteerd. Inmiddels zijn we een halfjaar verder en hebben we wat stappen kunnen zetten:

GEO-Certificering
Om onze GEO-certificering te behouden, moet er ieder jaar een groot aantal gegevens vastgelegd worden, waarna de GEO Foundation for Sustainable Golf iedere vijf jaar beoordeelt of we voor her certificering in aanmerking komen. Toen de DuCo begin dit jaar met haar werkzaamheden begon, lag er een achterstand van 3 jaar. Inmiddels zijn we een heel eind op weg om de data over de jaren 2020 t/m 2022 compleet te krijgen en hopen we deze voor 1 januari op orde te hebben. De komende twee jaar, vóór de her certificering in 2025, hebben we dan onze handen meer vrij voor andere taken van de DuCo.
Business case Zonnepanelen
In september spraken we met de Edese Golfclub. Op Papendal liggen zonnepanelen, waarvan zij de opbrengst vrijwel volledig zelf kunnen gebruiken en geen last hebben van problemen met teruglevering van niet-benutte zonnestroom door de congestie op ons elektriciteitsnet. We gaan begin 2024 een businesscase opstellen voor het plaatsen van zonnepanelen op onze club, waarbij we uitgaan van bijna volledig eigen gebruik en dus minimale teruglevering aan het net. Daarin nemen we ook geplande vervanging van de warmwatervoorziening mee. 
Een energiecoach van SportNL-Groen
Een energiecoach (initiatief van o.m. NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en een aantal andere organisaties) heeft een rapport over de mogelijkheden tot verdere verduurzaming van onze accommodatie opgesteld. Uit dit rapport bleek dat we al behoorlijk op weg zijn, maar ook heeft het ertoe geleid dat we nog voor de winter de bochten en T-stukken van onze verwarming geïsoleerd hebben. Ook klein bier kan lekker zijn.
Duurzaamheidsrapportage
Samen met de baanmanager hebben 2 leden van de Duco vorige week de door het Rijk verplichte duurzaamheidsrapportage opgesteld. Zo hebben we Gerd-Jan weten te ontlasten waardoor hij ook aan andere belangrijke zaken toekomt!
Stille slurpers
Tenslotte: een andere uitkomst van gesprek met de Edese, is dat overal in gebouwen onbekende “stille slurpers” staan. Op Papendal kwam men tot de verbijsterende ontdekking dat een koffieautomaat, die dag en nacht aanstond, een van hun allergrootste energieverbruikers was.

Begin januari gaat de DuCo onze gebouwen volledig scannen op apparaten, hun ge- en verbruik. Zo hopen we weer een aantal quick-wins te kunnen scoren! 
Wil je meer weten over de Duco en onze activiteiten, heb je ideeën over verdere verduurzaming van onze club of bezit je deskundigheid op een van onze aandachtsgebieden, laat dat dan svp weten! info@gcheelsum.nl