Herstel Pitchmarks
S9RrxMkCsquEJSE1_pitchmark

Waarom?

Om een mooie green, waarop de bal goed naar de hole loopt, te behouden is het beslist noodzakelijk dat de door inslag van een bal ontstane pitchmark direct door de spelers wordt hersteld.
Doen zij dat niet, dan ontstaan er blijvende oneffen plekken op de green.
Veel erger nog is dat door niet te herstellen ‘grasziektes’ en onkruidgroei het gevolg zijn en de verhoogde rand van de pitchmark bij een volgende maaibeurt ‘kaal’ gemaaid wordt.
De pitchmark repareert u met de pitchfork (zie tekening), die u verplicht bij u draagt (dus NIET in de tas, maar in uw broek- of jaszak!). De marshal kan daarop controleren en sanctioneren.
Een correcte reparatie (zie tekeningen) voert u als volgt uit:

  1. Steek de pitchfork, iets verwijderd van de rand van de inslag, aan de hoge (achter)kant een beetje schuin in de green.
  2. Duw daarna de pitchfork zodanig naar voren dat daardoor de rand naar binnen wordt verplaatst; het draaipunt van de pitchfork bevindt zich onder de bodem van de pitchmark. Vele spelers tillen helaas de bodem van de pitchmark omhoog, waardoor de tere grasworteltjes afbreken. Niet doen, s.v.p.
  3. Herhaal het ‘dichtduwen’ nog driemaal rond de pitchmark.
  4. Druk de herstelde pitchmark met de putter aan totdat de green ter plaatse weer vlak is.
  5. Herstel ook de door iemand anders ‘vergeten’ pitchmark als u toch even moet wachten op uw medespelers.

Tot slot:

 
Het repareren van pitchmarks op de juiste manier voorkomt veel schade aan de greens. Door het diepe gedeelte van de pitchmark naar boven te halen, en het putje van de inslag op te wippen, ontstaat straatgras en kan schimmel optreden. Bovendien kan tijdens het maaien de hoge kant van de pitchmark kaal worden, waarna de plek nog groter wordt.
Repareer dus uw pitchmarks op de juiste wijze en wijs uw medespelers erop wanneer zij hun pitchmarks niet repareren. 
 
Een pitchmark repareren duurt slechts vijf seconden!
Een binnen 15 minuten juist gerepareerde pitchmark is na 24 uur geheel hersteld!
Herstel van een niet of slecht gerepareerde pitchmark duurt 3 tot 4 weken (eventuele ziektes niet meegeteld) !
 

Maak dus gebruik van uw pitchfork! 

 
Doordat u de pitchmarks op een correcte wijze hersteld geeft u uzelf en een golfer misschien wel die put die erin gaat voor par of birdie! Hier worden we toch allemaal blij van?

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke golfgroet,
 
Jeroen Brouwer de Koning
Hoofdgreenkeeper golfclub Heelsum