Bomen oranje gemerkt
20240630_114534

De laatste week van juni heeft baanarchitect Steve Marnoch zijn jaarlijkse bezoek aan de golfbaan gebracht. Net als andere jaren heeft hij bomen gemerkt die in aanmerking komen om te worden gekapt. Dit jaar was het een groot aantal, bijna allemaal berken. Deze berken konden goedkoop worden aangeplant bij de transformatie van de baan (ze stonden eerst bij de driving range). Ze waren vooral bedoeld om de baan tijdelijk wat aan te kleden, voor de periode dat de eiken en dennen nog klein waren. Kappen van deze berken maakt deel uit van de lange termijn visie op de ontwikkeling van een open heidebaan. Dit wordt onderschreven door voormalige baancommissarissen, die ook de gemerkte bomen hebben bekeken.

Redenen voor de kap zijn : behoud van het open karakter, ruimte scheppen voor ontwikkeling van eik, den, jeneverbes en heidevakken, en bespeelbaar houden van de holes.

Kappen van bomen ligt gevoelig, maar is een essentieel onderdeel van de baanontwikkeling. Het kan even slikken zijn, maar kijk eens hoe mooi de baan is geworden onder begeleiding van onze baanarchitect.

Als baancommissie staan we achter de landschapsvisie die ten grondslag ligt aan het voorstel van de baanarchitect, maar we vinden de voorgestelde ingreep te groot. We beoordelen de te kappen bomen individueel op hun effect, en hebben het aantal tot nu toe met zo´n 40 % gereduceerd. Het kappen gebeurt komende winter.