Beleidsplan

Factsheet

Hoofdpunten Beleidsplan

Inleiding

Hieronder vindt u het hoofdpuntenbeleid van het bestuur voor de komende vier jaar. Hierin staan de belangrijkste aandachtspunten die passen bij het bredere kader van Golfclub Heelsum.

Dat breder kader is al eerder met de leden gedeeld, met bovengetoonde plaat/factsheet.

In dit hoofdpunten beleidsplan willen wij de belangrijkste aandachtspunten verder uitdiepen en onze activiteiten benoemen. Dit plan zal periodiek worden geëvalueerd om te zien of we vorderingen maken op de onderdelen en of er bijsturing nodig is.

Het bestuur van Golfclub Heelsum

Oktober, 2023.

 1. Uitgangspunten beleidsplan:

Golfclub Heelsum stelt golf als breedtesport en een actief verenigingsleven centraal in al haar activiteiten. We erkennen dat onze leden diverse achtergronden en behoeften hebben als golfers, en het is ons doel om elk type golfer daarvoor de optimale omstandigheden te bieden.

Binnen onze vereniging herkennen we verschillende typen golfers, en we begrijpen dat onze leden zich mogelijk in meerdere van deze categorieën kunnen plaatsen:

 • De Fanatieke Golfer: Leden die meerdere keren per week golfen en hun vaardigheden willen verbeteren.
 • De Wedstrijd/Competitiespelers: Golfliefhebbers die genieten van het competitieve element en vaak deelnemen aan clubwedstrijden en competities.
 • Vaste Groepjes: Vriendengroepen die graag samen golfen, soms op vaste tijdstippen, en die de sociale aspecten van de sport en de vereniging waarderen.
 • Incidentele Spelers: Leden die enkele rondes per jaar spelen, zonder een vast schema te volgen.
 • Beginnende Spelers: Nieuwe golfers die hun weg in de sport vinden en ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Deze hebben vaak behoefte aan mogelijkheden om sociale contacten binnen de club vorm te geven
 • Bedrijfsleden: Leden die golfen als een combinatie van zakelijke en plezierige activiteiten en waarde hechten aan netwerkmogelijkheden.
 • Jeugdspelers: Jonge golfers die we aanmoedigen om de sport te omarmen en te ontwikkelen.

Naast onze leden hebben we ook nog andere spelers:

 • Loyalty golfers en vrienden: dit zijn gasten met een grotere verbinding met onze club. Zeker de Vrienden van Heelsum kunnen de leden van de toekomst zijn
 • Introducees: gasten die als introducee met onze leden meekomen
 • Gastspelers: Niet-leden die onze baan bezoeken en een greenfee betalen, zowel individueel als in groepen
 • Gasten via externe partners: er zijn diverse partners, zoals Fletcher Hotel, die via hun kanalen klanten hebben die ook bij ons spelen

 

Beleidsdoel:

Ons beleid streeft naar het garanderen van een buitengewoon plezierige en uiterst bevredigende ervaring voor elke golfer bij Golfclub Heelsum en haar geassocieerde partners. Onze inspanningen richten zich op het realiseren van een harmonieuze en optimale benutting van onze faciliteiten, waardoor eenieder de kans krijgt om op zijn of haar voorkeurstijdstip volop te genieten van de prachtige golfaccommodatie die wij met trots aanbieden.

Diversiteit en inclusie:

We zetten ons  in voor diversiteit en inclusie, zodat onze leden zich welkom en gewaardeerd voelen, ongeacht achtergrond, leeftijd of ervaring. Een gastvrije en ondersteunende golfomgeving staat hoog in ons vaandel.

Betrokkenheid van leden:

Het succes van ons beleid hangt af van de betrokkenheid en bijdrage van onze leden. Wij moedigen alle leden aan om actief deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid, zodat we een golfclub creëren die aan de behoeften van iedereen voldoet.

Activiteiten voor iedereen:

Naast de wedstrijden en competitie willen wij de komende jaren ook specifiek aandacht gaan geven aan andere activiteiten die een bredere doelgroep kunnen aanspreken.

·      Een evenementen commissie (nu nog in oprichting) zal zich bezighouden met de samenstelling en uitvoering van deze activiteiten

·      Hierbij past b.v. de 80-jarige herdenking van de Slag om Arnhem (Airborne herdenking) in 2024.

 

 1. Golfbaan in de top van Nederland:

Golfclub Heelsum streeft ernaar om onze golfbaan in de top van de Nederlandse golfbanen te handhaven. Dit wordt bereikt door voortdurend aandacht te besteden aan de kwaliteit van de baan & gastvrijheid en het optimaliseren van de faciliteiten. De waardering voor onze golfbaan is de afgelopen jaren gestegen, en we zijn vastbesloten om dit niveau op lange termijn vast te houden.

·      Leadingcourses een score van 8.0 of hoger

·      Leadingcourses een plek in de top 50 van NL golfbanen (huidige plek 54)

·      In de top blijven van Top50Golf (in 2022 plek 15)

 1. Leden en ledenontwikkeling

Het bevorderen van een gebalanceerde ledenopbouw, inclusief diversiteit en verschillende leeftijdsgroepen, staat hoog op onze prioriteitenlijst. Dit aspect wordt eveneens benadrukt in andere beleidsaspecten.

In de laatste jaren hebben we veranderingen opgemerkt in de leeftijdsverdeling van onze leden. De gemiddelde leeftijd stijgt, het aantal jeugdleden daalt en nieuwe leden treden voornamelijk toe na hun 50ste levensjaar. Deze verschuivingen weerspiegelen de trends in de Nederlandse golfsport

Jeugd

Jeugd moet zich welkom voelen op onze baan, met de juiste opleiding en activiteiten. Als de jeugdleden het naar hun zin hebben en plezier in golf en de activiteiten dan zijn zij dé ambassadeurs voor nieuwe jeugdleden

 

·      Ons jeugdbestand is nu onder het kritische aantal aan het komen. Samen met de jeugdcommissie gaan we actief kijken om het aantal jeugdleden weer te laten groeien.
Dat gaat niet alleen om werving nieuwe jeugd, maar ook door het behouden van de jeugd die wij al hebben.

·      Onze jeugd moet  ook een eigen plek en ruimte krijgen in het clubhuis die past bij deze doelgroep

 

Vergrijzing

De gemiddelde leeftijd van onze leden is de afgelopen jaren gestegen.
De golfsport is een activiteit die tot op late leeftijd gedaan kan worden. De maatschappij vindt dit ook een belangrijk aandachtspunt. We willen dit actief blijven ondersteunen en uitdragen. Zo hebben we laatst de gemeente Renkum (burgemeester, wethouders en ambtenaren) langs gehad, waarbij dit ook een van de besproken onderwerpen was.

 

·      Instroom van andere leeftijdsgroepen bevorderen. De NGF heeft een aantal programma’s en activiteiten lopen om dit te ondersteunen. Wij doen hier actief aan mee en willen dit in onze regio vanuit Golfclub Heelsum verder vormgeven

·      We zijn nog aan het onderzoeken welke andere veranderingen kunnen bijdragen. Dat kan met werving en lidmaatschap te maken hebben, maar ook met activiteiten op de baan specifiek voor andere doelgroepen

 1. Investeringsprojecten:

Tijdens deze beleidsperiode willen wij de volgende projecten realiseren:

·      Aanpassing van het voorterrein naar de receptie: We gaan het voorterrein naar de receptie opnieuw inrichten om de uitstraling te verbeteren, waardoor een gastvrije en aantrekkelijke ontvangstomgeving ontstaat.

·      Herbouw van het drivingrange gebouw voor een grotere veiligheid bij het afslaan en meer ruimte voor indoor oefenfaciliteiten

·      Aanpassingen aan het gebied rondom de drivingrange om de veiligheid van golfers op Helsum 1 en Airborne 9 te verbeteren

·      Een deel van de oefengreen bij de parkeerplaats uitvlakken om deze geschikter te maken voor lessen en het oefenen

·      Goed onderhoud van onze baan, zodat deze blijft voldoen aan de eisen. Zoals renovatie teeboxen daar waar nodig

·      Aanpassing afslagplaatsen Helsum lus hole 5 om enerzijds de veiligheid van de volkstuinenbezitters te verhogen en anderzijds de hole interessanter te maken

·      Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden van de baan: We houden nauw contact met de gemeente om de mogelijkheden voor uitbreiding van de golfbaan te verkennen, met name in de buurt van de sportvelden.

 

 

 1. Duurzaamheid:

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van Golfclub Heelsum vanwege veranderende wetgeving en de noodzaak om verantwoord om te gaan met energie- en waterverbruik. In de afgelopen jaren hebben we al belangrijke stappen genomen om duurzaamheid te bevorderen, zoals de implementatie van een efficiënt bewateringssysteem. Daarnaast werkt onze partner De Enk Groen en Golf  actief aan duurzaamheidsinitiatieven. Om ons streven naar duurzaamheid te ondersteunen, is een duurzaamheidscommissie (DuCo) opgericht, die samen met het bestuur de volgende doelen voor ogen heeft:

 

·      Vernieuwing GEO-certificaat: Golfclub Heelsum bezit het GEO-certificaat, een erkenning voor duurzaam beheer van een golfaccommodatie. De herkeuring is voorzien in 2025.

·      Voldoen aan alle wetgeving op het gebied van duurzaamheid: We voldoen aan alle geldende wetten en voorschriften met betrekking tot duurzaamheid, en streven naar verdere verbeteringen in onze duurzame bedrijfsvoering.

·      Zichtbaar maken van onze rol in biodiversiteit in de regio: Golfclub Heelsum speelt een belangrijke rol speelt in het bevorderen van biodiversiteit in onze regio. We informeren en demonstreren onze bijdrage aan biodiversiteit.

·      Energie-efficiëntie en zonnepanelen: We zullen onze energiekosten verminderen door middel van een energie-audit en onderzoeken de mogelijkheid van zonnepanelen om onze ecologische en milieutechnische footprint (NOx, CO2, bestrijdingsmiddelen etc.) voetafdruk te verbeteren

 

 1. Partnerschap en Kwaliteit:

De partners van Golfclub Heelsum spelen een essentiële rol in de algehele golfervaring bij onze club. Onze partners omvatten de golfschool, de horeca, de golfshop en De Enk (verantwoordelijk voor het onderhoud van de baan). Als club streven we naar topkwaliteit, en dit houdt in dat we nauw samenwerken met onze partners om ervoor te zorgen dat zij ook voldoen aan onze hoge normen voor service en kwaliteit.

Om dit te bereiken, zullen we het volgende doen:

·      Heldere afspraken met partners: We maken duidelijke en transparante afspraken met onze partners over de verwachtingen en doelen. Dit omvat aspecten als servicekwaliteit, gastvrijheid en klanttevredenheid.

·         Monitoring en evaluatie: Nauwlettend de voortgang van onze partners volgen en regelmatig evalueren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de overeengekomen normen.

·      We werken regelmatig om de accommodatie voor onze partner ook optimaal te houden, denk aan restaurant , ruime en multifunctionele entree waar leden en bezoekers kunnen worden bediend in hun golfwensen.

·      Voor de komende periode staat op de planning om de greenkeepers onderkomen te vervangen

 

 1. Communicatie:

Bij Golfclub Heelsum hechten we groot belang aan effectieve en transparante communicatie met onze leden, partners en de bredere gemeenschap. We zullen dit bereiken door:

·      Duidelijke communicatiemiddelen: We maken gebruik van moderne platforms en introduceren een nieuwe website, met een betere structuur, zoekfuncties en informatiestromen

·      Reguliere updates: Leden kunnen regelmatige en relevante updates verwachten over clubnieuws, evenementen en belangrijke aankondigingen. Dit doen we o.a. middels de maandelijkse nieuwsbrief inclusief het nieuws van de bestuurstafel

·      Openheid voor feedback: We staan open voor de input en suggesties van onze leden en bieden een kanaal om zorgen en ideeën te delen.

·      We blijven de tevredenheid van leden en partners over onze communicatie volgen via enquêtes (players 1st) en andere feedbackmechanismen.

 

 1. Financieel gezond:

Doelstellingen voor de komende periode:

·      Een blijvend gezond eigen vermogen van de vereniging

·      Jaarlijks een positief financieel resultaat van Stichting Golfbaan Heelsum

·      Actief monitoren van lidmaatschappen (groei/afname), aantal gasten, andere activiteiten ook in relatie met baancapaciteit. Deze monitoring geeft ons vroegtijdige informatie over onze golfclub en wijzigingen ledenomvang en inkomsten.